آرشیو

مهر ۳, ۱۳۹۷

صندوق­‌های سرمایه‌­گذاری قابل­ معامله آن دسته از صندوق­‌های سرمایه­‌گذاری هستند که معاملات آنها در بورس و یا فرابورس و از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا صورت می­‌گیرد. بنابراین معاملات آنها مبتنی بر صدور و ابطال واحدهای سرمایه­‌گذاری نیست و مشابه سهام، در طول ساعات معاملاتی بورس و فرابورس خرید و فروش می­‌شوند.

مرداد ۲۹, ۱۳۹۷

صندوق­‌های سرمایه‌­گذاری قابل­ معامله آن دسته از صندوق­‌های سرمایه­‌گذاری هستند که معاملات آنها در بورس و یا فرابورس و از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا صورت می­‌گیرد. بنابراین معاملات آنها مبتنی بر صدور و ابطال واحدهای سرمایه­‌گذاری نیست و مشابه سهام، در طول ساعات معاملاتی بورس و فرابورس خرید و فروش می­‌شوند.

مرداد ۲, ۱۳۹۷

صندوق­‌های سرمایه‌­گذاری قابل­ معامله آن دسته از صندوق­‌های سرمایه­‌گذاری هستند که معاملات آنها در بورس و یا فرابورس و از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا صورت می­‌گیرد. بنابراین معاملات آنها مبتنی بر صدور و ابطال واحدهای سرمایه­‌گذاری نیست و مشابه سهام، در طول ساعات معاملاتی بورس و فرابورس خرید و فروش می­‌شوند.

خرداد ۹, ۱۳۹۷

در گزارش پیش‌رو آخرین وضعیت صندوق­‌های قابل معامله در روز نهم اردیبهشت­‌ماه سال جاری مورد بررسی قرار گرفته است.

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۷

بر اساس اطلاعات سامانه رسام و نیز اطلاعاتی که از سایر منابع رسمی اطلاعاتی بازار سرمایه ثبت شده است، آخرین وضعیت صندوق‌های قابل‌معامله در روز نهم اردیبهشت‌ماه سال جاری در این گزارش آمده است.