آرشیو

آذر ۱۸, ۱۳۹۸

ابزار‌های جدید در راهند:

دی ۴, ۱۳۹۷

سام مگ گزارش می‌دهد: یکی از معیارهای مهم تصمیم ­گیری در انتخاب از بین اوراق بهادار یا صندوق ­های سرمایه ­گذاری نقدشوندگی آنهاست. نقدشوندگی معیاری از سرعت و سهولت تبدیل یک اوراق بهادار یا واحد سرمایه ­گذاری صندوق به وجه نقد است. در مورد صندوق ­های سرمایه ­گذاری البته وجود رکن ضامن نقدشوندگی تاحدود زیادی خیال …

دی ۱۰, ۱۳۹۶

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به تصدی سمت رکن مدیر ثبت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نمی‌باشند. از این رو بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری که قبلاً متکفل سمت رکن مدیر ثبت در آن‌ها شده‌‌اند، اقدامات و تمهیدات مقتضی و فوری به منظور واگذاری سمت خود به سایر اشخاص معرفی شده از سوی صندوق‌های مذکور اتخاذ کنند.

دی ۵, ۱۳۹۶

گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
هفته منتهی به ۴ دی ماه ۱۳۹۶