آرشیو

دی ۵, ۱۳۹۷

رسام مگ گزارش می­‌دهد؛ چند پرسش مهم در مورد صندوق­ های با درآمد ثابت وجود دارد که برای سرمایه­‌گذاران، مدیران صندوق­‌ها و همچنین نهادهای ناظر می­‌تواند حائز اهمیت باشد: نرخ بازده ماهانه برای دارندگان واحدهای سرمایه­‌گذاری صندوق­‌های با درآمد ثابت (که دارای پرداخت سود ماهانه هستند) چقدر است؟ کدامیک از صندوق­‌های سرمایه­‌گذاری با درآمد ثابت در …

آبان ۵, ۱۳۹۷

رسام مگ گزارش می­‌دهد؛ چند پرسش مهم در مورد صندوق­‌های با درآمد ثابت وجود دارد که برای سرمایه­‌گذاران، مدیران صندوق­‌ها و همچنین نهادهای ناظر می­‌تواند حائز اهمیت باشد: نرخ بازده ماهانه برای دارندگان واحدهای سرمایه­‌گذاری صندوق­‌های با درآمد ثابت (که دارای پرداخت سود ماهانه هستند) چقدر است؟ کدام صندوق­‌ها نرخ­‌های بازده بالاتری را برای دارندگان واحدهای …