آرشیو

آبان ۱, ۱۳۹۷

کارگزاری سهم‌ آشنا و سبدگردان سهم آشنا دو نهاد مالی هستند که در این گزارش از آن‌ها به عنوان گروه سهم آشنا یاد شده است. در این گزارش به معرفی این نهادهای مالی پرداخته شده و عملکرد صندوق‌های تحت مدیریت آن‌ها نیز ارزیابی می‌گردد.

مهر ۲۸, ۱۳۹۷

این نهاد مالی در حال حاضر ۶ صندوق سرمایه‌گذاری فعال به ارزش ۱،۳۶۴ میلیارد ریال را تحت مدیریت خود دارد.

مهر ۷, ۱۳۹۷

این نهاد مالی در حال حاضر ۹ صندوق سرمایه‌گذاری فعال به ارزش ۶،۱۶۷ میلیارد ریال را تحت مدیریت خود دارد.

شهریور ۲۴, ۱۳۹۷

این نهاد مالی ۴ صندوق به ارزش ۸،۹۳۶ میلیارد ریال را تحت مدیریت خود دارد.

شهریور ۱۰, ۱۳۹۷

این نهاد مالی ۹ صندوق به ارزش ۳۰۱،۳۳۲ میلیارد ریال را تحت مدیریت خود دارد.

مرداد ۲۷, ۱۳۹۷

این نهاد مالی ۴ صندوق به ارزش ۱۵،۴۹۰ میلیارد ریال را تحت مدیریت خود دارد.

مرداد ۲۰, ۱۳۹۷

این نهاد مالی ۵ صندوق به ارزش ۴،۵۷۶ میلیارد ریال را تحت مدیریت خود دارد.