آرشیو

مهر ۱۴, ۱۳۹۷

این نهاد مالی در حال حاضر ۸ صندوق سرمایه‌گذاری فعال به ارزش ۹۰،۷۵۹ میلیارد ریال را تحت مدیریت خود دارد.

مرداد ۱۳, ۱۳۹۷

تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۸ صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۴۴،۴۲۹ میلیارد ریال را تحت مدیریت خود دارد که در این گزارش به بررسی عملکرد این صندوق‌ها پرداخته شده است.