آرشیو

دی ۲۳, ۱۳۹۸

صندوق سرمایه­‌گذاری را می‌توان مانند شرکتی درنظر گرفت که با جمع‌آوری منابع پولی کوچک، به سرمایه‌گذاری در سبدی از اوراق بهادار می‌پردازد که این سبد ممکن است شامل سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار باشد. در حقیقت صندوق سرما‌یه‌گذاری مجموعه‌­ای است از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار که این امکان را برای …

صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم
شهریور ۴, ۱۳۹۸

پذیره‌نویسی ۹۹ میلیون واحد صندوق سرمایه‌گذاری «دارا الگوریتم» از چهارم شهریور ماه در فرابورس شروع شده و تا دهم شهریور ماه ادامه دارد.

آذر ۲۱, ۱۳۹۶

صندوق های سرمایه گذاری       ‌

نويسنده : علیرضا تاج‌بر