آرشیو

صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم
شهریور ۴, ۱۳۹۸

پذیره‌نویسی ۹۹ میلیون واحد صندوق سرمایه‌گذاری «دارا الگوریتم» از چهارم شهریور ماه در فرابورس شروع شده و تا دهم شهریور ماه ادامه دارد.