معرفی سامانه رسام

شرکت پردازش اطلاعات مالی و مشاور سرمایه‌گذاری پارت با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران با هدف كمك به توسعه و گسترش بازار سرمایه كشور و با بهره‌گیری از دانش و تخصص روز، تاسیس و در بازار سرمایه ایران به عنوان یک شرکت پردازش اطلاعات مالی در بازارهای مالی ایران فعالیت می‌کند. پارت با تکیه بر گروهی از بهترین متخصصین حوزه‌ی مالی و فناوری اطلاعات کشور، می‌کوشد زمینه‌ ساز ارائه خدماتی نوین در بازار سرمایه ایران باشد. بدین منظور طراحی و انتشار شاخص‌ها و معیارهایی برای سنجش بهتر موقعیت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران، طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای قدرتمند بر پایه‌ی اطلاعات مالی و ایجاد بانک اطلاعات جامع مالی به منظور گردآوری و پردازش داده های اثرگذار بر تصمیم سرمایه گذاران از اهداف اصلی پارت می باشند. در این راستا با كمك دست اندركاران بازارهای مالی ایران، داده های متنوع از دیدگاه-های گوناگون گردآوری خواهد شد و پس از پردازش به صورت های مختلف در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

سامانه رسام به عنوان نخستين سامانه جامع تحليل صنعت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در پاييز 94 رونمايي شده است. رسام با قابليت تحليل موردي و كلي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري اطلاعات جامعي را در اختيار كاربران قرار خواهد داد. رسام ضمن گردآوری اطلاعات کامل صندوق های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه کشور، با هدف افزایش سهم صندوق ها در گردش مالی بازار، این اطلاعات را به صورت طبقه بندی شده در اختیار کاربران قرار می دهد. نمایش دیداری متناسب با نوع اطلاعات، امکان مقایسه کامل صندوق های مختلف با یکدیگر و مقایسه شاخص های بورس متنوع و کاربردی جهت تحلیل وضعیت کلی صندوق ها، گوشه ای از امکانات متنوع رسام می‌باشند.