همکاران ما

1.محمد عباسپور نوغانی

سوابق تحصیلی :

 • فوق لیسانس مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی تهران

مدارک حرفه‌ای:

 • مدیریت سبد اوراق بهادار
 • تحلیل‌گری بازار سرمایه
 • معامله‌گری اوراق تامین مالی
 • اصول بازار سرمایه
 • CFA Level One

2.محسن مرادی جزء

سوابق تحصیلی

 • فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه علامه طباطبائی تهران

مدارک حرفه‌ای:

 • تحلیل‌گری بازار سرمایه
 • اصول بازار سرمایه
 • CFA Level One

3.امیر رضایی

سوابق تحصیلی

 • فوق لیسانس مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی تهران

مدارک حرفه‌ای:

 • مدیریت سبد اوراق بهادار
 • تحلیل‌گری بازار سرمایه
 • معامله‌گری اوراق تامین مالی
 • اصول بازار سرمایه