معرفی شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت

شرکت پردازش اطلاعات مالی و مشاور سرمایه‌گذاری پارت (سهامی‌خاص)، به‌شناسه‌ی ملی ۱۰۳۲۰۸۷۴۳۳۴ و شماره‌ی ثبت ۴۳۹۷۶۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ با سرمایه پنجاه میلیارد ریال، نزد اداره‌ی ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران با هدف كمك به توسعه و گسترش بازار سرمایه كشور و با بهره‌گیری از دانش و تخصص روز، تاسیس و در بازار سرمایه ایران به عنوان یک شرکت پردازش اطلاعات مالی در بازارهای مالی ایران فعالیت می‌کند.

پارت با تکیه بر گروهی از بهترین متخصصین حوزه‌ی مالی و فناوری اطلاعات کشور، می‌کوشد زمینه‌ساز ارائه خدماتی نوین در بازار سرمایه ایران باشد. بدین منظور طراحی و انتشار شاخص‌ها و معیارهایی برای سنجش بهتر موقعیت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران، طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای قدرتمند بر پایه‌ی اطلاعات مالی و ایجاد بانک اطلاعات جامع مالی به منظور گردآوری و پردازش داده‌های اثرگذار بر تصمیم سرمایه‌گذاران از اهداف اصلی پارت می باشند. در این راستا با كمك دست اندركاران بازارهای مالی ایران، داده‌های متنوع از دیدگاه‌های گوناگون گردآوری خواهد شد و پس از پردازش به صورت‌های مختلف در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت. پارت طیف متنوعی از سرمایه‌گذاران، از افرادی با حداقل دانش سرمایه‌گذاری تا متخصصین بازار سرمایه را به‌عنوان مشتریان خود در نظر گرفته و می‌کوشد نیاز هر گروه را به نحو شایسته پاسخ گوید.

خدمات قابل ارائه شرکت پارت:

  • جمع آوری، پردازش و ارائه اطلاعات مربوط به ورقه بهادار، معامله ورقه بهادار و ناشر ورقه بهادار
  • جمع آوری و پردازش اطلاعات مالی، اقتصادی و تجاری برای ارائه به سرمایه گذاران، محققین و سایر اشخاص یا انتشار آنها از طرق مختلف
  • ایجاد بانک اطلاعات جامع مالی
  • طراحی، محاسبه و انتشارانواع شاخص‌های مالی و اقتصادی ایران و سایر کشورها
  • ساده‌سازی و درک‌پذیر کردن پارامترهای پیچیده بازار سرمایه
  • مشاوره تامین مالی
  • تهیه گزارش‌های توجیهی
  • تهیه طرح کسب و کار