آرشیو

دی ۲۳, ۱۳۹۶

اطلاعات موجود در سامانه رسام به طور کلی سه دسته می‌باشند که عبارت‌اند از اطلاعات در مورد کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اطلاعات در مورد هر گروه از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اطلاعات در مورد هر کدام از صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

دی ۲۰, ۱۳۹۶

 صندوق هاي سرمايه گذاري زمین و ساختمان، صندوق هايي هستند كه از جمع آوري سرمايه هاي كوچك اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور سرمايه گذاري در پروژه هاي بزرگ ساختماني ايجاد مي شوند.

دی ۵, ۱۳۹۶

آشنایی با ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری

آذر ۲۲, ۱۳۹۶

صندوق‌های سرمایه‌گذاری انواع مختلفی دارند که این تنوع می‌تواند انواع سلیقه‌های سرمایه‌گذاری را با انواع ریسک‌پذیری و بازده مورد انتظار پوشش دهد. در حال حاضر صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار در ایران به پنج طبقه صندوق‌های سهامی، با درآمد ثابت، مختلط، قابل معامله و بازارگردانی تقسیم می‌شوند که ازلحاظ ترکیب دارایی‌ها و الزامات سرمایه‌گذاری که از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ‌شده است با یکدیگر تفاوت دارند. در ادامه به‌طور مختصر به بررسی هر یک از انواع صندوق‌ها پرداخته می‌شود:

آذر ۲۱, ۱۳۹۶

صندوق های سرمایه گذاری       ‌

نويسنده : علیرضا تاج‌بر 

آذر ۱, ۱۳۹۶

ص‍ن‍دوق‌ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ در ای‍ران‌ (۱. اوراق‌ ب‍ه‍ادار۲ . زم‍ی‍ن‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌) نويسنده : معاونت  نظارت بر نهادهای مالی   مقدمه کتاب صندوق‌ سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از نهادهای مالی که در چارچوب قانون بازار اوراق بهادار، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و …

آبان ۳۰, ۱۳۹۶

صندوق سرمایه­‌گذاری را می‌توان مانند شرکتی درنظر گرفت که با جمع‌آوری منابع پولی کوچک، به سرمایه‌گذاری در سبدی از اوراق بهادار می‌پردازد که این سبد ممکن است شامل سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار باشد. در حقیقت صندوق سرما‌یه‌گذاری مجموعه‌­ای است از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار که این امکان را برای …