پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در هفته منتهی به ۱۵ مرداد‌ماه ۱۳۹۹

news-date

تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد, ۱۳۹۹ - آخرین بروز رسانی : ۱۹ مرداد, ۱۳۹۹

در این گزارش به معرفی پربازده‌ترین صندوق ‌ها در هفته منتهی به ۱۵ مرداد‌ماه ۱۳۹۹ در هر کدام از این گروه‌ صندوق‌ها پرداخته می‌شود. لازم به ذکر است که در این گزارش صندوق‌های قابل معامله نیز لحاظ گردیده است.

پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری

در این گزارش به معرفی پربازده‌ترین صندوق‌ ها در هفته منتهی به ۱۵ مرداد‌ماه ۱۳۹۹ در هر کدام از این گروه‌ صندوق‌ها پرداخته می‌شود. لازم به ذکر است که در این گزارش صندوق‌های قابل معامله نیز لحاظ گردیده است.

رسام مگ گزارش می‌دهد:

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلف دارای بازده و ریسک متفاوتی می‌باشند. صندوق‌های با درآمد ثابت که بیشترین درصد سرمایه‌گذاری را در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی دارد جزء کم‌ریسک‌ترین صندوق‌ها بوده و همچنین بازده مورد انتظار آن‌ها کم‌تر از بقیه صندوق‌هاست. در مقابل صندوق‌های سهامی بیشترین ریسک و بازده مورد انتظار را دارند. این صندوق‌ها بیشترین درصد سرمایه‌گذاری را در سهام و حق تقدم سهام انجام می‌دهند. بنابراین ریسک این صندوق‌ها بیشتر از سایر انواع صندوق‌هاست. در مقابل این دو گروه، صندوق‌های مختلط قرار دارد که با ایجاد توازن در ترکیب دارایی‌های خود رویه متعادل‌تری را در ریسک و بازده اتخاذ کرده‌اند. این صندوق‌ها تقریباً به طور یکسان هم در سهام و حق تقدم سهام و هم در در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

در این گزارش به معرفی پربازده‌ترین صندوق‌ها در هفته منتهی به ۱۵ مرداد‌ماه ۱۳۹۹ در هر کدام از این گروه‌ صندوق‌ها پرداخته می‌شود. لازم به ذکر است که در این گزارش صندوق‌های قابل معامله نیز لحاظ گردیده است.

پربازده‌ترین صندوق‌های سهامی

پربازده‌ترین صندوق‌های سهامی در نمودار زیر نشان داده شده است (درصد):

 

هم‌چنین اطلاعات تکمیلی در مورد پربازده‌ترین صندوق‌های سهامی در جدول زیر ارائه شده است:

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
(درصد)
بازده یک سال گذشته (درصد) مدیر صندوق

خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)

۱ مشترک ارزش کاوان آینده ۹٫۱۳ ۱۰۲۹٫۸۹ سبدگردان آسال             ۳۴,۵۹۱
۲ آسمان آرمانی سهام ۷٫۵۵ ۵۹۰٫۷۱ سبدگردان آسمان              ۳,۱۸۱
۳ مشترک توسعه ملی ۷٫۴۴ ۵۸۵٫۵۸ کارگزاری بانک ملی ایران             ۱۱,۸۲۱
۴ تجارت شاخصی کاردان ۷٫۳۵ ۶۱۶٫۸۹ تامین سرمایه کاردان               ۵,۶۵۸
۵ ارزش آفرین بیدار ۷٫۲۰ * سبدگردان اقتصاد بیدار               ۴,۶۴۹
*عمر صندوق کمتر از یک سال می‌باشد.

 

پربازده‌ترین صندوق‌های مختلط

پربازده‌ترین صندوق‌های مختلط در نمودار زیر نشان داده شده است (درصد):

هم‌چنین اطلاعات تکمیلی در مورد پربازده‌ترین صندوق‌های مختلط در جدول زیر ارائه شده است:

 

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
(درصد)
بازده یک سال گذشته (درصد) مدیر صندوق خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
۱ ارمغان یکم ملل ۶٫۱۸ ۲۸۴٫۴۱ سبدگردان پاداش سرمایه              ۱,۳۹۷
۲ توسعه ممتاز ۴٫۵۰ ۲۴۲٫۸۶  سبدگردان انتخاب مفید              ۲,۹۵۹
۳ یکم نیکوکاری آگاه ۴٫۲۹ ۴۲۲٫۳۸ سبدگردان آگاه                 ۱۶۳
۴ مشترک نو اندیشان  ۳٫۸۱ ۴۷۷٫۹۳ كارگزاري نوانديشان بازار سرمايه                 ۲۶۴
۵ مشترک سپهر آتی ۲٫۶۴ ۲۳۸٫۳۷ تامین سرمایه سپهر                 ۶۵۰
*عمر صندوق کمتر از یک سال می‌باشد.

 

پربازده‌ترین صندوق‌های با درآمد ثابت

پربازده‌ترین صندوق‌های با درآمد ثابت در نمودار زیر نشان داده شده است (درصد):

هم‌چنین اطلاعات تکمیلی در مورد پربازده‌ترین صندوق‌های با درآمد ثابت در جدول زیر ارائه شده است:

 

 

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
(درصد)
بازده یک سال گذشته (درصد) مدیر صندوق خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
۱ پاداش سرمایه بهگزین ۳٫۳۹ ۵۳٫۰۶ سبدگردان پاداش سرمایه ۴,۷۸۴
۲ اندیشه ورزان صبا تامین ۱٫۴۲ ۳۲٫۸۲ کارگزاری صبا تامین ۲۰,۵۷۳
۳ مشترک صبای هدف ۱٫۴۰ ۶۱٫۸۵ سبدگردان هدف ۲,۸۱۰
۴ با درآمد ثابت تصمیم ۱٫۲۷ *  سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان ۵,۰۷۲
۵ بانک گردشگری ۱٫۰۱ ۲۲٫۳۰ سبدگردان سرآمد بازار ۳۵,۴۶۹
*عمر صندوق کمتر از یک سال می‌باشد.
ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد