خروج سرمایه صندوق‌های با درآمد ثابت از بورس بعد از ابلاغیه سازمان

news-date

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین, ۱۳۹۹ - آخرین بروز رسانی : ۲۴ فروردین, ۱۳۹۹

صندوق‌های با درآمد ثابت به طور کلی ۱۱ درصد از دارایی‌های خود را که معادل ۱۹ هزار میلیارد تومان است، به سهام و حق تقدم سهام اختصاص داده‌اند. در بازاری که روزانه حدوداً ۱۰ هزار میلیارد تومان معامله می‌شود این مبلغ چنان‌چه از بازار خارج شود می‌تواند بر روند کلی بازار تاثیر داشته باشد.

صندوق‌های با درآمد ثابت بیشترین سهم از دارایی‌های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند. البته تقریباً همه آن‌ها بخشی از دارایی‌ها را به سهام و حق تقدم سهام نیز اختصاص می‌دهند. جمع ارزش دارایی همه صندوق‌های با درآمد ثابت ۱۷۹ هزار میلیارد تومان است.  نحوه تخصیص آن در نمودار زیر نشان داده شده است:

خروج سرمایه صندوق‌های با دآمد ثابت

این صندوق‌ها به طور کلی ۱۱ درصد از دارایی‌های خود را که معادل ۱۹ هزار میلیارد تومان است، به سهام و حق تقدم سهام اختصاص داده‌اند. در بازاری که روزانه حدوداً ۱۰ هزار میلیارد تومان معامله می‌شود این مبلغ چنان‌چه از بازار خارج شود می‌تواند بر روند کلی بازار تاثیر داشته باشد.

مطابق ابلاغیه جدید سازمان بورس حد نصاب سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در سهام باید از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش یابد. با توجه به اهمیت مبلغ سهام این صندوق‌ها و شرایط فعلی بازار که با کمبود عرضه سهام مواجه است، به نظر می‌رسد این ابلاغیه در راستای جبران کمبود عرضه سهام در بازار صادر گردیده باشد.

به منظور تعیین میزان سرمایه‌ای که باید از صندوق‌های با درآمد ثابت خارج شود تا مفاد این ابلاغیه رعایت گردد، جدول زیر تهیه شده است. در این جدول صندوق‌های با درآمد ثابتی که بیشتر از ۱۰ درصد از دارایی خود را در سهام سرمایه‌گذاری کرده‌اند و میزان مازاد مبلغ سرمایه‌گذاری در سهام به نسبت حد نصاب مجاز، در تاریخ ۱۹ فروردین‌ماه آورده شده است. لازم به ذکر است که تعداد کل صندوق‌های با درآمد ثابت فعال در بازار سرمایه ۷۴ صندوق است که ۴۰ مورد آن‌ها بیشتر از ۱۰ درصد در سهام سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

نام صندوق خالص ارزش دارایی
(میلیارد تومان)
سرمایه‌گذاری
در سهام
حداکثر سرمایه‌گذاری
مجاز در سهام
مازاد مبلغ سرمایه‌گذاری در سهام
مبلغ
(میلیارد تومان)
درصد مبلغ
(میلیارد تومان)
درصد مبلغ
(میلیارد تومان)
درصد
با درآمد ثابت کوثر یکم ۳,۴۴۱ ۱,۳۵۳ ۳۹٫۳ ۳۴۴ ۱۰ ۱,۰۰۹ ۲۹٫۳
گنجینه یکم آوید ۱۳ ۳ ۲۴٫۸ ۱ ۱۰ ۲ ۱۴٫۸
مشترک گنجینه الماس پایدار ۱۰۶ ۲۵ ۲۴٫۱ ۱۱ ۱۰ ۱۵ ۱۴٫۱
نیکوکاری دانشگاه الزهرا ۶ ۱ ۲۴٫۱ ۱ ۱۰ ۱ ۱۴٫۱
مشترک صنعت و معدن ۳۵۷ ۸۰ ۲۲٫۵ ۳۶ ۱۰ ۴۵ ۱۲٫۵
مشترک یکم ایرانیان ۲,۲۵۸ ۴۶۷ ۲۰٫۷ ۲۲۶ ۱۰ ۲۴۱ ۱۰٫۷
گنجینه الماس بیمه دی ۱۰۱ ۲۱ ۲۰٫۶ ۱۰ ۱۰ ۱۱ ۱۰٫۶
توسعه سرمایه نیکی ۱۰ ۲ ۲۰٫۳ ۱ ۱۰ ۱ ۱۰٫۳
نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص) ۳۲ ۶ ۱۸٫۱ ۳ ۱۰ ۳ ۸٫۱
مشترک صبای هدف ۱۴۰ ۲۵ ۱۸٫۰ ۱۴ ۱۰ ۱۱ ۸٫۰
گسترش فردای ایرانیان  ۵,۸۹۹ ۱,۰۴۷ ۱۷٫۸ ۵۹۰ ۱۰ ۴۵۷ ۷٫۸
مشترک آتیه نوین ۹,۷۵۱ ۱,۷۲۰ ۱۷٫۶ ۹۷۵ ۱۰ ۷۴۵ ۷٫۶
با درآمد ثابت کاردان ۶,۰۴۲ ۱,۰۳۱ ۱۷٫۱ ۶۰۴ ۱۰ ۴۲۷ ۷٫۱
مشترک پیروزان ۷۷۴ ۱۲۵ ۱۶٫۲ ۷۷ ۱۰ ۴۸ ۶٫۲
نیکوکاری لوتوس رویان ۱۳ ۲ ۱۶٫۱ ۱ ۱۰ ۱ ۶٫۱
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه ۲,۹۵۱ ۴۶۶ ۱۵٫۸ ۲۹۵ ۱۰ ۱۷۱ ۵٫۸
بانک ایران زمین ۳,۹۴۳ ۶۱۶ ۱۵٫۶ ۳۹۴ ۱۰ ۲۲۲ ۵٫۶
با درآمد ثابت امید انصار ۴,۰۰۰ ۵۹۸ ۱۵٫۰ ۴۰۰ ۱۰ ۱۹۸ ۵٫۰
امین آشنا ایرانیان ۲,۸۹۱ ۴۱۱ ۱۴٫۲ ۲۸۹ ۱۰ ۱۲۱ ۴٫۲
ارزش آفرین گلرنگ ۲۰۱ ۲۸ ۱۴٫۰ ۲۰ ۱۰ ۸ ۴٫۰
حکمت آشنا ایرانیان ۱,۱۴۴ ۱۵۸ ۱۳٫۸ ۱۱۴ ۱۰ ۴۳ ۳٫۸
نیکوکاری ورزشی پرسپولیس ۰ ۰ ۱۳٫۷ ۰ ۱۰ ۰ ۳٫۷
مشترک اندیشه فردا ۸۴ ۱۲ ۱۳٫۶ ۸ ۱۰ ۳ ۳٫۶
امین انصار ۱,۹۹۹ ۲۶۷ ۱۳٫۴ ۲۰۰ ۱۰ ۶۷ ۳٫۴
با درآمد ثابت نگین سامان ۵۰۳ ۶۷ ۱۳٫۳ ۵۰ ۱۰ ۱۶ ۳٫۳
اندوخته پایدار سپهر ۷,۵۳۳ ۹۹۹ ۱۳٫۳ ۷۵۳ ۱۰ ۲۴۶ ۳٫۳
آرمان کارآفرین ۱,۴۸۴ ۱۹۱ ۱۲٫۹ ۱۴۸ ۱۰ ۴۳ ۲٫۹
ارمغان ایرانیان ۲۹ ۴ ۱۲٫۹ ۳ ۱۰ ۱ ۲٫۹
توسعه فراز اعتماد ۳۰۲ ۳۹ ۱۲٫۸ ۳۰ ۱۰ ۹ ۲٫۸
بانک گردشگری ۲,۳۵۹ ۳۰۲ ۱۲٫۸ ۲۳۶ ۱۰ ۶۶ ۲٫۸
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران ۱۰ ۱ ۱۲٫۷ ۱ ۱۰ ۰ ۲٫۷
امین ملت ۱۵۷ ۲۰ ۱۲٫۵ ۱۶ ۱۰ ۴ ۲٫۵
مشترک کارگزاری کارآفرین ۱,۸۳۶ ۲۱۱ ۱۱٫۵ ۱۸۴ ۱۰ ۲۷ ۱٫۵
مشترک فراز اندیش نوین ۳۷۷ ۴۲ ۱۱٫۲ ۳۸ ۱۰ ۵ ۱٫۲
نیکوکاری دانشگاه تهران ۵ ۱ ۱۰٫۸ ۰ ۱۰ ۰ ۰٫۸
پیشگامان سرمایه نوآفرین ۵۴ ۶ ۱۰٫۷ ۵ ۱۰ ۰ ۰٫۷
آتیه ملت ۶۰ ۶ ۱۰٫۷ ۶ ۱۰ ۰ ۰٫۷
ثابت نامی مفید ۱۰۵ ۱۱ ۱۰٫۶ ۱۰ ۱۰ ۱ ۰٫۶
پاداش سرمایه بهگزین ۴۷۸ ۴۹ ۱۰٫۲ ۴۸ ۱۰ ۱ ۰٫۲
مشترک سپهر تدبیرگران ۷۸۰ ۸۰ ۱۰٫۲ ۷۸ ۱۰ ۲ ۰٫۲
جمع ۶۲,۲۲۸ ۱۰,۴۹۲ ۶,۲۲۳ ۴,۲۶۹  

 

کل مازاد مبلغ سرمایه‌گذاری در سهام ۴ هزار و ۲۶۹ میلیارد تومان است. میزان تاثیر این مبلغ بر روند کلی بازار بستگی به این دارد که این صندوق‌ها در چه بازه زمانی بخواهند خود را با ابلاغیه سازمان تطبیق دهند. با توجه به معاملات روزانه ۱۰ هزار میلیارد تومان در بازار، تسریع در عرضه ۴ هزار و ۲۶۹ میلیارد تومان سهام می‌تواند بر شدت روند رشدی بازار تاثیر داشته باشند در غیر این صورت تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر بازار نخواهد داشت.

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد