پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری تابستان سال ۱۳۹۸

news-date

تاریخ انتشار: ۲ مهر, ۱۳۹۸

رسام مگ گزارش می‌دهد:

در این گزارش به معرفی پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری تابستان سال ۱۳۹۸ در هر کدام از گروه‌ صندوق‌ها پرداخته می‌شود. لازم به ذکر است که در این گزارش صندوق‌های قابل معامله نیز لحاظ گردیده است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلف دارای بازده و ریسک متفاوتی می‌باشند. صندوق‌های با درآمد ثابت که بیشترین درصد سرمایه‌گذاری را در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی دارد جزء کم‌ریسک‌ترین صندوق‌ها بوده و همچنین بازده مورد انتظار آن‌ها کم‌تر از بقیه صندوق‌هاست. در مقابل صندوق‌های سهامی بیشترین ریسک و بازده مورد انتظار را دارند. این صندوق‌ها بیشترین درصد سرمایه‌گذاری را در سهام و حق تقدم سهام انجام می‌دهند. بنابراین ریسک این صندوق‌ها بیشتر از سایر انواع صندوق‌هاست. در مقابل این دو گروه، صندوق‌های مختلط قرار دارد که با ایجاد توازن در ترکیب دارایی‌های خود رویه متعادل‌تری را در ریسک و بازده اتخاذ کرده‌اند. این صندوق‌ها تقریباً به طور یکسان هم در سهام و حق تقدم سهام و هم در در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

پربازده‌ترین صندوق‌های با درآمد ثابت

پربازده‌ترین صندوق‌های با درآمد ثابت در نمودار زیر نشان داده شده است (درصد):

هم‌چنین اطلاعات تکمیلی در مورد پربازده‌ترین صندوق‌های با درآمد ثابت در جدول زیر ارائه شده است:

ردیف نام صندوق بازده فصل تابستان
(درصد)
بازده یک سال منتهی به پایان فصل تابستان (درصد) مدیر صندوق خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
۱ مشترک صبای هدف ۱۱٫۹۹% ۴۸٫۱% سبدگردان هدف ۵۰۳
۲ سپهر خبرگان نفت ۸٫۲۸% ۲۵٫۸% مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق ۶۴۳
۳ با درآمد ثابت فیروزه آسیا ۷٫۸۹% ۳۴٫۲% کارگزاری فیروزه آسیا ۲۴۶
۴ مشترک پیروزان ۷٫۴۰% ۲۲٫۸% تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۱۰,۲۳۴
۵ مشترک نوین نگر آسیا ۷٫۱۶% ۳۰٫۶% سبدگردان نوین نگر آسیا ۱۱۵

 

پربازده‌ترین صندوق‌های مختلط

پربازده‌ترین صندوق‌های مختلط در نمودار زیر نشان داده شده است:

هم‌چنین اطلاعات تکمیلی در مورد پربازده‌ترین صندوق‌های مختلط در جدول زیر ارائه شده است:

ردیف نام صندوق بازده فصل تابستان
(درصد)
بازده یک سال منتهی به پایان فصل تابستان (درصد) مدیر صندوق خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
۱ مشترک امین آوید ۲۱٫۷۴% ۹۰٫۵% کارگزاری امین آوید ۲۵۷
۲ ارمغان یکم ملل ۲۱٫۳۷% ۷۴٫۴% سبدگردان پاداش سرمایه ۲۰۰
۳ مشترک آسمان خاورمیانه ۲۰٫۶۴% ۸۳٫۲% سبدگردان آسمان ۲۱۵
۴ سپهر اندیشه نوین ۲۰٫۱۸% ۵۳٫۶% تامین سرمایه نوین ۴۳۰
۵ مختلط گوهر نفیس تمدن ۱۹٫۹۳% ۸۷٫۰% تامین سرمایه تمدن ۷۳۰

 

پربازده‌ترین صندوق‌های سهامی

پربازده‌ترین صندوق‌های سهامی در نمودار زیر نشان داده شده است:

هم‌چنین اطلاعات تکمیلی در مورد پربازده‌ترین صندوق‌های سهامی در جدول زیر ارائه شده است:

ردیف نام صندوق بازده فصل تابستان
(درصد)
بازده یک سال منتهی به پایان فصل تابستان (درصد) مدیر صندوق خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
۱ مشترک ارزش کاوان آینده ۴۲٫۰۳% ۱۲۳٫۹% سبدگردان آسال ۳۵۷
۲ سهم آشنا ۴۰٫۷۴% ۱۶۲٫۴% سبدگردان سهم آشنا ۱,۲۲۷
۳ بانک توسعه تعاون ۳۹٫۱۰% ۱۴۲٫۰% کارگزاری بانک رفاه کارگران ۳۱۱
۴ گنجینه رفاه ۳۸٫۴۰% ۱۴۷٫۵% کارگزاری بانک رفاه کارگران ۳۵۴
۵ مشترک بورسیران ۳۷٫۱۶% ۱۴۶٫۲% کارگزاری بورسیران ۲,۸۰۵

 

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد