نمودار مقایسه عملکرد صندوق‌های سهامی با شاخص کل بورس و فرابورس. (طی یک هفته منتهی به ۱۳ مردادماه ۱۳۹۸)

news-date

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد, ۱۳۹۸

نمودار مقایسه عملکرد صندوق‌های سهامی با شاخص کل بورس و فرابورس. (طی یک هفته منتهی به ۱۳ مردادماه ۱۳۹۸)

مقایسه عملکرد صندوق‌های سهامی

نمودار مقایسه عملکرد صندوق‌های سهامی با  شاخص کل بورس و فرابورس. (طی یک هفته منتهی به ۱۳ مردادماه ۱۳۹۸)

 مقایسه عملکرد  صندوق‌های سهامی

مقایسه عملکرد صندوق‌های سهامی

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد
اخبار مرتبط