نمودار مقایسه عملکرد صندوق‌های سهامی با شاخص کل بورس و فرابورس. (طی یک هفته منتهی به ۷ مردادماه ۱۳۹۸)

news-date

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد, ۱۳۹۸

نمودار مقایسه عملکرد صندوق‌های سهامی با شاخص کل بورس و فرابورس. (طی یک هفته منتهی به ۷ مردادماه ۱۳۹۸)

نمودار مقایسه عملکرد صندوق‌های سهامی

نمودار مقایسه عملکرد صندوق‌های

نمودار مقایسه عملکرد صندوق‌های سهامی

نمودار مقایسه عملکرد صندوق‌های سهامی

سهامی با  شاخص کل بورس و فرابورس. (طی یک هفته منتهی به ۷ مردادماه ۱۳۹۸)

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد
اخبار مرتبط