نمودار مقایسه عملکرد صندوق‌های سهامی با شاخص کل بورس و فرابورس. (طی یک هفته منتهی به ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸)

news-date

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۸

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد
اخبار مرتبط