میانگین بازده معادل سالانه ۲۰٫۶ درصدی صندوق های سرمایه‌گذاری بزرگ در آبان ماه

news-date

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر, ۱۳۹۷ - آخرین بروز رسانی : ۱۴ آذر, ۱۳۹۷

در گزارش حاضر به بررسی پر بازده ترین صندوق های سرمایه گذاری طی یک سال گذشته پرداخته می شود که در ادامه ۱۷ صندوق برتر طی بازه موردنظر معرفی می گردد.

رسام مگ گزارش می‌دهد:
چند پرسش مهم در مورد صندوق­های با درآمد ثابت وجود دارد که برای سرمایه­‌گذاران، مدیران صندوق­‌ها و همچنین نهادهای ناظر می­‌تواند حائز اهمیت باشد:

نرخ بازده ماهانه برای دارندگان واحدهای سرمایه­‌گذاری صندوق­‌های با درآمد ثابت (که دارای پرداخت سود ماهانه هستند) چقدر است؟
کدام صندوق­‌ها نرخ­های بازده بالاتری را برای دارندگان واحدهای سرمایه­‌گذاری خود ایجاد کرده­‌اند؟ در طول ماه‌­های گذشته و بویژه بعد از ابلاغیه کاهش نرخ سود بانکی در شهریورماه ۱۳۹۶ ، بعد از بخشنامه افزایش نرخ گواهی سپرده بانکی در بهمن­ماه ۱۳۹۶ و همچنین بعد از التهابات ارزی سال ۱۳۹۷ و افزایش نرخ بازده اوراق بدهی به حدود ۳۰ درصد در ماه­های اخیر این نرخ چه تغییری داشته است؟
کدامیک از صندوق­‌های سرمایه­‌گذاری با درآمد ثابت در مدیریت و کاهش هزینه­‌های جذب منابع موفق­‌تر عمل کرده­‌اند؟

برای پاسخ به این موضوعات، با انتخاب یک نمونه ۱۷ تایی از صندوق­‌های با درآمد ثابت بزرگ (شامل صندوق­‌های گسترش فردای ایرانیان  (بانک آینده)، با درآمد ثابت کاردان (بانک تجارت)، لوتوس پارسیان (بانک پارسیان)،  کوثر یکم (موسسه اعتباری کوثر)، بانک ایران زمین (بانک ایران زمین)، نگین رفاه (بانک رفاه کارگران)، ره آورد آباد مسکن (بانک مسکن)، گنجینه زرین شهر (بانک شهر)، مشترک یکم ایرانیان (کارگزاری تامین سرمایه نوین)، یکم کارگزاری بانک کشاورزی (بانک کشاورزی)، بانک گردشگری (بانک گردشگری)، گنجینه امید ایرانیان (بانک سپه)، مشترک آتیه نوین (کارگزاری تامین سرمایه نوین)، امید انصار (بانک انصار)،اندوخته ملت (بانک ملت)، توسعه تعاون صبا (بانک توسعه تعاون)، اندوخته پایدار سپهر (بانک صادرات))، که بیش از ۹۰ درصد ارزش خالص دارایی صندوق‌­های با درآمد ثابت را به خود اختصاص می­‌دهند و با استفاده از سودهای تقسیمی پرداختی آنها، تعداد دارندگان واحدهای سرمایه­‌گذاری آنها در زمان تقسیم سود و خالص ارزش دارایی صندوق در زمان تقسیم سود، نرخ‌­های ماهانه تقسیم سود محاسبه گردید. سپس جهت ایجاد امکان مقایسه بهتر صندوق­‌ها، نرخ­‌های معادل سالانه محاسبه گردید. در ادامه نتیجه محاسبات انجام­­ شده ارائه می­‌گردد.

برای بررسی اینکه بازده محقق­ شده در هر ماه برای دارنده واحدهای سرمایه­‌گذاری چقدر بوده، با فرض اینکه سرمایه­‌گذار از ابتدا تا پایان ماه واحدهای سرمایه­‌گذاری را در تملک داشته، نرخ بازده وی محاسبه شده است. جدول زیر روند تغییر نرخ بازده معادل سالانه را برای هر صندوق در طول ماه‌­های سال گذشته تاکنون ارائه می­‌نماید:

سال صندوق گنجینه امید ایرانیان (بانک سپه) اندوخته ملت (بانک ملت) توسعه تعاون صبا (بانک توسعه تعاون) امید انصار (بانک انصار) لوتوس پارسیان (بانک پارسیان) با درآمد ثابت کاردان (بانک تجارت) اندوخته پایدار سپهر (بانک صادرات) بانک ایران زمین (بانک ایران زمین) مشترک اتیه نوین (کارگزاری تامین سرمایه نوین) مشترک یکم ایرانیان (کارگزاری تامین سرمایه نوین) با درآمد ثابت کوثر یکم (موسسه اعتباری کوثر) ره آورد آباد مسکن (بانک مسکن) یکم کارگزاری بانک کشاورزی (بانک کشاورزی) نگین رفاه (بانک رفاه کارگران) گنجینه زرین شهر (بانک شهر) بانک گردشگری (بانک گردشگری) گسترش فردای ایرانیان (بانک آینده) میانگین
۱۳۹۶ فروردین  ۱۹٫۵۰ ۱۸٫۳۰ ۲۰٫۶۰ ۲۲٫۸۰ ۱۹٫۴۰ ۱۹٫۰۰ ۱۹٫۹۰ ۲۳٫۲۰ ۱۹٫۶۰ ۲۰٫۴۰ ۲۰٫۰۰ ۱۹٫۴۰ ۲۱٫۰۰ ۲۰٫۳۰ ۲۱٫۹۰ ۲۶٫۹۰ ۱۹٫۷۰ ۲۰٫۷۰
اردیبهشت  ۲۰٫۰۰ ۱۸٫۳۰ ۱۹٫۹۰ ۱۹٫۱۰ ۲۰٫۰۰ ۱۹٫۶۰ ۲۰٫۰۰ ۲۰٫۰۰ ۲۰٫۲۰ ۲۰٫۵۰ ۲۱٫۸۰ ۲۰٫۰۰ ۱۸٫۴۰ ۲۰٫۲۰ ۲۱٫۹۰ ۲۳٫۲۰ ۱۷٫۹۰ ۲۰٫۱۰
خرداد ۲۰٫۱۰ ۱۸٫۳۰ ۲۰٫۰۰ ۱۹٫۳۰ ۲۰٫۰۰ ۱۹٫۵۰ ۲۰٫۰۰ ۲۰٫۰۰ ۲۰٫۱۰ ۲۰٫۲۰ ۲۱٫۰۰ ۲۰٫۰۰ ۱۸٫۳۰ ۲۰٫۱۰ ۲۱٫۹۰ ۲۲٫۹۰ ۱۷٫۷۰ ۲۰٫۰۰
تیر ۲۰٫۱۰ ۱۹٫۰۰ ۲۰٫۰۰ ۱۹٫۰۰ ۲۰٫۰۰ ۱۹٫۷۰ ۱۹٫۹۰ ۲۰٫۰۰ ۲۰٫۱۰ ۲۰٫۱۰ ۲۲٫۰۰ ۲۰٫۰۰ ۱۸٫۰۰ ۲۰٫۱۰ ۲۲٫۰۰ ۲۳٫۱۰ ۲۲٫۱۰ ۲۰٫۳۰
مرداد ۱۹٫۸۰ ۱۹٫۲۰ ۱۹٫۵۰ ۱۹٫۵۰ ۲۰٫۴۰ ۱۹٫۳۰ ۲۰٫۰۰ ۲۰٫۰۰ ۲۰٫۲۰ ۲۰٫۰۰ ۲۲٫۰۰ ۲۰٫۰۰ ۱۸٫۰۰ ۲۰٫۰۰ ۲۱٫۹۰ ۲۳٫۰۰ ۱۹٫۰۰ ۲۰٫۱۰
شهریور ۱۹٫۲۰ ۱۸٫۳۰ ۱۸٫۰۰ ۲۰٫۰۰ ۲۰٫۰۰ ۱۹٫۳۰ ۲۰٫۰۰ ۲۰٫۰۰ ۱۹٫۸۰ ۱۹٫۲۰ ۲۲٫۱۰ ۱۹٫۹۰ ۱۸٫۰۰ ۱۸٫۴۰ ۲۱٫۹۰ ۲۲٫۰۰ ۲۰٫۲۰ ۱۹٫۸۰
مهر ۱۹٫۳۰ ۱۷٫۳۰ ۱۸٫۶۰ ۱۹٫۲۰ ۲۰٫۷۰ ۱۹٫۴۰ ۱۶٫۰۰ ۲۰٫۰۰ ۲۰٫۰۰ ۱۹٫۱۰ ۲۲٫۰۰ ۱۹٫۸۰ ۱۸٫۰۰ ۱۸٫۲۰ ۱۹٫۶۰ ۲۱٫۲۰ ۲۴٫۱۰ ۱۹٫۶۰
آبان  ۱۸٫۲۰ ۱۷٫۳۰ ۱۷٫۴۰ ۱۸٫۹۰ ۲۰٫۰۰ ۲۰٫۰۰ ۱۶٫۰۰ ۱۹٫۰۰ ۱۹٫۴۰ ۱۹٫۵۰ ۲۲٫۰۰ ۱۹٫۸۰ ۱۸٫۰۰ ۱۸٫۰۰ ۱۸٫۸۰ ۱۹٫۶۰ ۲۲٫۴۰ ۱۹٫۱۰
آذر ۱۸٫۶۰ ۱۷٫۳۰ ۱۷٫۳۰ ۱۸٫۰۰ ۲۰٫۰۰ ۲۰٫۰۰ ۱۶٫۰۰ ۱۹٫۰۰ ۱۹٫۶۰ ۱۸٫۷۰ ۲۰٫۲۰ ۱۹٫۴۰ ۱۸٫۳۰ ۱۸٫۰۰ ۱۸٫۶۰ ۱۹٫۶۰ ۲۱٫۶۰ ۱۸٫۸۰
دی  ۱۸٫۴۰ ۱۷٫۳۰ ۱۷٫۲۰ ۱۸٫۰۰ ۲۰٫۰۰ ۲۰٫۲۰ ۱۶٫۰۰ ۱۹٫۰۰ ۱۸٫۲۰ ۱۷٫۷۰ ۱۹٫۶۰ ۱۸٫۸۰ ۱۸٫۵۰ ۱۸٫۸۰ ۱۸٫۸۰ ۱۹٫۸۰ ۲۱٫۵۰ ۱۸٫۷۰
بهمن  ۱۸٫۴۰ ۱۸٫۰۰ ۱۷٫۰۰ ۱۷٫۲۰ ۲۰٫۰۰ ۱۹٫۸۰ ۱۵٫۹۰ ۱۹٫۰۰ ۱۹٫۷۰ ۱۸٫۸۰ ۲۰٫۸۰ ۱۸٫۲۰ ۱۵٫۵۰ ۱۹٫۱۰ ۲۰٫۰۰ ۲۰٫۰۰ ۲۱٫۲۰ ۱۸٫۷۰
اسفند ۱۸٫۱۰ ۱۸٫۰۰ ۱۷٫۵۰ ۱۸٫۰۰ ۲۰٫۰۰ ۱۷٫۶۰ ۱۶٫۰۰ ۲۰٫۵۰ ۱۹٫۵۰ ۲۰٫۲۰ ۲۰٫۷۰ ۱۹٫۰۰ ۱۸٫۱۰ ۱۹٫۰۰ ۲۰٫۰۰ ۲۰٫۰۰ ۲۱٫۳۰ ۱۹٫۰۰
۱۳۹۷ فروردین  ۱۸٫۲۰ ۱۸٫۳۰ ۱۷٫۷۰ ۱۸٫۰۰ ۱۸٫۵۰ ۱۹٫۰۰ ۱۷٫۱۰ ۲۰٫۱۰ ۱۹٫۳۰ ۱۸٫۸۰ ۱۷٫۷۰ ۱۸٫۳۰ ۱۸٫۰۰ ۱۹٫۲۰ ۲۰٫۰۰ ۲۰٫۰۰ ۲۲٫۷۰ ۱۸٫۹۰
اردیبهشت  ۱۷٫۸۰ ۱۸٫۳۰ ۱۷٫۴۰ ۱۷٫۰۰ ۱۸٫۵۰ ۱۷٫۷۰ ۱۹٫۸۰ ۲۰٫۰۰ ۱۸٫۲۰ ۱۸٫۹۰ ۱۸٫۸۰ ۱۸٫۰۰ ۱۶٫۱۰ ۱۹٫۱۰ ۱۹٫۴۰ ۲۰٫۴۰ ۲۳٫۱۰ ۱۸٫۷۰
خرداد  ۱۸٫۲۰ ۱۸٫۳۰ ۱۸٫۰۰ ۱۸٫۰۰ ۱۸٫۶۰ ۲۱٫۶۰ ۱۶٫۰۰ ۲۰٫۰۰ ۱۹٫۱۰ ۱۸٫۷۰ ۲۱٫۹۰ ۱۸٫۶۰ ۱۹٫۳۰ ۱۹٫۲۰ ۲۰٫۲۰ ۲۴٫۰۰ ۲۲٫۶۰ ۱۹٫۶۰
تیر ۲۲٫۵۰ ۱۸٫۳۰ ۱۸٫۰۰ ۱۸٫۰۰ ۱۸٫۵۰ ۱۹٫۱۰ ۱۶٫۰۰ ۲۱٫۳۰ ۱۹٫۸۰ ۲۰٫۰۰ ۲۰٫۱۰ ۲۵٫۵۰ ۱۷٫۱۰ ۱۹٫۲۰ ۲۰٫۴۰ ۲۴٫۰۰ ۲۲٫۱۰ ۲۰٫۰۰
مرداد ۲۴٫۴۰ ۱۸٫۳۰ ۱۸٫۰۰ ۱۸٫۰۰ ۱۸٫۵۰ ۲۱٫۹۰ ۱۶٫۰۰ ۲۰٫۵۰ ۲۰٫۳۰ ۱۹٫۹۰ ۲۲٫۰۰ ۲۵٫۷۰ ۲۲٫۰۰ ۲۰٫۲۰ ۲۱٫۰۰ ۲۳٫۶۰ ۲۲٫۷۰ ۲۰٫۸۰
شهریور  ۱۸٫۸۰ ۱۸٫۳۰ ۱۸٫۵۰ ۱۸٫۰۰ ۱۹٫۲۰ ۲۴٫۴۰ ۲۰٫۰۰ ۲۲٫۹۰ ۲۰٫۰۰ ۲۰٫۰۰ ۲۲٫۰۰ ۱۸٫۰۰ ۲۲٫۰۰ ۲۱٫۰۰ ۲۲٫۲۰ ۲۳٫۶۰ ۲۳٫۳۰ ۲۰٫۷۰
مهر ۱۸٫۱۰ ۱۸٫۳۰ ۱۹٫۰۰ ۱۸٫۰۰ ۱۹٫۲۰ ۲۰٫۱۰ ۲۰٫۰۰ ۲۰٫۵۰ ۲۰٫۵۰ ۲۰٫۵۰ ۲۲٫۰۰ ۱۹٫۰۰ ۲۲٫۰۰ ۲۲٫۱۰ ۲۲٫۵۰ ۲۳٫۰۰ ۲۳٫۶۰ ۲۰٫۵۰
آبان  ۱۷٫۷ ۱۸٫۴۰ ۱۸٫۸۰ ۱۹٫۰۰ ۱۹٫۱۰ ۱۹٫۸۰ ۲۰٫۰۰ ۲۰٫۵۰ ۲۰٫۵۰ ۲۰٫۵۰ ۲۱٫۳۰ ۲۱٫۷۰ ۲۲٫۰۰ ۲۲٫۱۰ ۲۲٫۱۰ ۲۲٫۸۰ ۲۳٫۹۰ ۲۰٫۶۰
میانگین ۱۲ ماه گذشته ۱۹٫۱۰ ۱۸٫۱۰ ۱۷٫۹۰ ۱۷٫۹۰ ۱۹٫۲۰ ۲۰٫۱۰ ۱۷٫۴۰ ۲۰٫۳۰ ۱۹٫۶۰ ۱۹٫۴۰ ۲۰٫۶۰ ۲۰٫۰۰ ۱۹٫۱۰ ۱۹٫۷۰ ۲۰٫۴۰ ۲۱٫۷۰ ۲۲٫۵۰

براساس اطلاعات جدول فوق، روند نزولی متوسط نرخ بازده صندوق­‌ها از شهریورماه آغاز شده و تا پایان اردیبهشت­ ماه ۱۳۹۷ به ۱۸٫۷ درصد رسیده ولی از خردادماه روند صعودی آغاز شده و در مردادماه این نرخ به ۲۰٫۸ درصد افزایش یافته است. در آبان ­ماه بازده ۷ صندوق نسبت به ماه قبل کاهش یافته، بازده ۳ صندوق افزایش پیدا کرده و بازده ۷ صندوق نیز تغییری نسبت به مهرماه نداشته­ است.

صندوق ­های “گنجینه زرین شهر”، “بانک گردشگری”، یکم کارگزاری بانک کشاورزی”، “نگین رفاه”، و ” گسترش فردای ایرانیان” بازده بالای ۲۲ درصد را در آبان­ماه برای سرمایه­‌گذاران خود پرداخت کرده­‌اند.

بازده صندوق­‌های سرمایه­‌گذاری با هدف بررسی اینکه صندوق­‌های سرمایه‌گذاری چه هزینه ­ای را در ازای جذب منابع در اختیار خود متحمل می­‌شوند نیز می­‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بیش از ۵۸ درصد منابع این صندوق‌­ها به صورت سپرده در اختیار سیستم بانکی است و سود تقسیمی پرداختی صندوق­‌ها به طور غیرمستقیم هزینه تامین منابع سیستم بانکی را تحت تاثیر قرار می‌­دهد. صندوق­‌های “توسعه تعاون صبا (بانک توسعه تعاون)”، “اندوخته ملت (بانک ملت)”، “گنجینه امید ایرانیان (بانک سپه)”، “امید انصار (بانک انصار)”، “لوتوس پارسیان (بانک پارسیان)” و صندوق “با درآمد ثابت کاردان (بانک تجارت)” با پرداخت نرخ ­های کمتر از ۲۰ درصد در آبان­ماه، در کاهش هزینه جذب منابع خود موفق‌­تر عمل کرد‌ه ­اند. در مقابل، صندوق­ های “گنجینه زرین شهر”، “بانک گردشگری”، “یکم کارگزاری بانک کشاورزی”، “نگین رفاه”، و ” گسترش فردای ایرانیان”، با پرداخت سود تقسیمی معادل سالانه بیش از ۲۲ درصد، هزینه بالاتری را برای تجهیز منابع متحمل شده­ا ند.

همچنین در دوره یک­ساله منتهی به آبان ۹۷ نیز صندوق­های “اندوخته پایدار سپهر”، “توسعه تعاون صبا” و “امید انصار” با پرداخت نرخ­های کمتر از ۱۸ درصد در کاهش هزینه­های خود موفق­تر بوده ­اند و صندوق ­های “گسترش فردای ایرانیان” و”بانک گردشگری” با پرداخت نرخ­های بالاتر از ۲۱ درصد در یکسال اخیر، هزینه بیشتری را جهت تجهیز منابع برای بانک ­های خود متحمل شده­ اند.

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد