بررسی تعداد سرمایه‌­گذاران صندوق­‌های سرمایه‌­گذاری در شهریورماه ۱۳۹۷

news-date

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان, ۱۳۹۷ - آخرین بروز رسانی : ۲۸ آبان, ۱۳۹۷

بررسی تعداد سرمایه‌­گذاران صندوق­‌های سرمایه‌­گذاری در شهریورماه ۱۳۹۷

 بر اساس گزارش عملکرد صندوق‌­های سرمایه­‌گذاری در پایان شهریور­ماه ۱۳۹۷، که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده است، ۲٫۱۰۵٫۹۹۴ سرمایه­گذار در واحدهای سرمایه‌­گذاری ۱۶۳ صندوق سرمایه­گذاری کرده‌­اند. در این میان، ۲٫۱۰۱٫۲۸۰ سرمایه­‌گذاران حقیقی و ۴٫۷۱۴ نفر سرمایه‌­گذاران حقوقی بوده‌­اند.

تعداد کل سرمایه­‌گذاران صندوق­‌های سرمایه­‌گذاری در شهریور­ماه نسبت به پایان سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۲۰٫۵۵۶ نفر معادل ۴/۵ درصد کاهش داشته است. تعداد سرمایه­‌گذاران صندوق­‌های سهامی ۳٫۴۴۵ نفر افزایش و تعداد سرمایه­‌گذاران صندوق­‌های با درآمد ثابت ۷۴٫۷۳۱ نفر کاهش پیدا کرده است.

صندوق­‌های با درآمد ثابت با ۲٫۰۷۴٫۱۰۱ نفر سرمایه‌­گذار بیشترین تعداد سرمایه­‌گذار را جذب نموده­‌اند (حدود ۵/۹۸ درصد کل سرمایه­‌گذاران) و صندوق‌­های مختلط و سهامی با جذب ۱۷٫۷۵۴ و ۱۴٫۱۳۹ سرمایه‌­گذار، در رتبه­‌های بعدی جذب سرمایه­‌گذار قرار گرفته­‌اند.

توزیع فراوانی سرمایه­‌گذاران صندوق‌­ها به شرح نمودار زیر بوده است:

بررسی تعداد سرمایه‌­گذاران صندوق­‌های سرمایه‌­گذاری در شهریورماه 1397

۲۰ صندوق با بیشترین تعداد سرمایه‌­گذار، که بیش از ۹۴ درصد کل سرمایه­‌گذاران را در بر می­‌گیرند، صندوق‌­های با درآمد ثابت هستند که عمدتاً از شبکه بانکی برای جذب سرمایه‌­گذاران بهره برده­‌اند.

اطلاعات کامل تعداد سرمایه­‌گذاران در جدول زیر آورده شده است:

تعداد سرمایه­‌گذاران تعداد صندوق­ها
کل حقوقی حقیقی
۱۴٫۱۳۹ ۴۲۶ ۱۳٫۷۱۳ ۷۲ صندوق های سهامی
۱۷٫۷۵۴ ۲۰۲ ۱۷٫۵۵۲ ۲۰ صندوق های مختلط
۲٫۰۷۴٫۱۰۱ ۴٫۰۸۶ ۲٫۰۷۴٫۱۰۱ ۷۱ صندوق­های با درآمد ثابت
۲٫۱۰۵٫۹۹۴ ۴٫۷۱۴ ۲٫۱۰۱٫۲۸۰ ۱۶۳ کل صندوق ها

 

در ادامه صندوق­‌های با بیشترین تعداد سرمایه‌­گذار در هر طبقه از صندوق­‌ها ارائه می­گردد:

الف) صندوق­‌های بادرآمد ثابت

صندوق­‌های گنجینه زرین شهر، یکم کارگزاری بانک کشاورزی و لوتوس پارسیان بیشترین تعداد سرمایه‌­گذار را جذب کرده­اند. در جدول زیر صندوق­‌های سرمایه‌­گذاری با درآمد ثابت که بیشترین تعداد سرمایه‌­گذار را تا پایان شهریور­ماه جذب کرده­‌اند گزارش شده است:

تعداد سرمایه‌­گذاران نام مدیر نام صندوق سرمایه گذاری
کل حقوقي حقيقي
 ۴۶۸,۸۶۰  ۴۲۴  ۴۶۸,۴۳۶ تامین سرمایه تمدن گنجینه زرین شهر
 ۳۹۳,۳۴۰  ۹۹۹  ۳۹۲,۳۴۱ کارگزاری بانک کشاورزی یکم کارگزاری بانک کشاورزی
 ۲۰۷,۷۵۹  ۱۷۷  ۲۰۷,۵۸۲ تامین سرمایه لوتوس پارسیان لوتوس پارسیان
 ۱۵۵,۹۰۹  ۵۴  ۱۵۵,۸۵۵  کارگزاری آبان با در آمد ثابت کوثر یکم
 ۱۵۵,۳۴۳  ۹۲  ۱۵۵,۲۵۱ کارگزاری بانک مسکن ره آورد آباد مسکن
 ۷۲,۳۹۸  ۶۶  ۷۲,۳۳۲ کارگزاری بانک دی ارزش آفرینان دی
 ۶۲,۹۰۹  ۱۷۷  ۶۲,۷۳۲ تأمین سرمایه نوین  مشترک آتیه نوین
 ۶۲,۰۴۳  ۷۰  ۶۱,۹۷۳ تامین سرمایه امید با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
 ۶۱,۲۹۱  ۳۷۵  ۶۰,۹۱۶ کارگزاری صبا تامین توسعه تعاون صبا
 ۵۷,۰۱۷  ۴۰  ۵۶,۹۷۷ مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ بانک ایران زمین

 

ب) صندوق‌­های سرمایه­‌گذاری مختلط

صندوق­‌های سپهر اندیشه نوین، تجربه ایرانیان و توسعه پست بانک بیشترین تعداد سرمایه­‌گذار را جذب کرده‌­اند. در جدول زیر صندوق‌­های سرمایه‌­گذاری مختلط که بیشترین تعداد سرمایه‌­گذار را تا پایان شهریور­ماه جذب کرده‌­اند گزارش شده است:

تعداد سرمایه­‌گذاران نام مدیر نام صندوق سرمایه گذاری
کل حقوقي حقيقي
 ۶,۶۷۹ ۱۴  ۶,۶۶۵ تأمین سرمایه نوین سپهر اندیشه نوین
 ۶,۵۳۴ ۷  ۶,۵۲۷ کارگزاری بانک آینده تجربه ایرانیان
 ۱,۱۳۳ ۶  ۱,۱۲۷ كارگزاري بانك توسعه صادرات توسعه پست بانک
۹۴۴ ۲ ۹۴۲ تامین سرمایه تمدن مشترک آرمان شهر
۶۳۹ ۴۴ ۵۹۵ کارگزاری آگاه یکم نیکوکاری آگاه
۳۴۵ ۴ ۳۴۱ سبدگردان انتخاب مفید توسعه ممتاز
۲۰۶ ۱۵ ۱۹۱ مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی آرمان سپهر آیندگان
۱۸۰ ۲ ۱۷۸ تامین سرمایه سپهر مشترک سپهر آتی
۱۵۱ ۴ ۱۴۷ سبدگردان آسمان مشترک آسمان خاورمیانه
۱۳۸ ۱۹ ۱۱۹ کارگزاری آگاه  نیکوکاری بانک گردشگری

 

ج) صندوق‌­های سرمایه­‌گذاری در سهام

صندوق‌­های ثروت­‌آ‌فرین تمدن، مشترک پیشرو و سپهر اول کارگزاری بانک صادرات بیشترین تعداد سرمایه‌­گذار را به صندوق­‌های سهامی جذب کرده‌­اند. در جدول زیر صندوق‌­های سرمایه­‌گذاری مختلط که بیشترین تعداد سرمایه‌­گذار را تا پایان شهریورماه جذب کرده‌­اند گزارش شده است:

تعداد سرمايه گذاران نام مدیر نام صندوق سرمایه گذاری
کل حقوقي حقيقي
 ۱,۷۱۷  ۲  ۱,۷۱۵ تامین سرمایه تمدن ثروت آفرین تمدن
 ۱,۰۸۶  ۵  ۱,۰۸۱ سبدگردان انتخاب مفید مشترک پیشرو
 ۸۹۱  ۴  ۸۸۷ کارگزاری بانک صادرات سپهر اول کارگزاری بانک صادرات
 ۸۴۹  ۱۵  ۸۳۴ سبدگردان انتخاب مفید توسعه اندوخته آینده
 ۷۳۳  ۳  ۷۳۰ سبدگردان انتخاب مفید مشترک امید توسعه
 ۵۴۷  ۷  ۵۴۰ کارگزاری توسعه معاملات کیان آوای ثروت کیان
 ۴۸۰  ۵  ۴۷۵ تأمین سرمایه بانک ملت افق ملت
 ۴۱۹  ۸  ۴۱۱ تامین سرمایه لوتوس پارسیان زرین پارسیان
 ۳۸۸  ۵  ۳۸۳ سبدگردان انتخاب مفید مشترک پیشتاز

 

صندوق‌­های زیر در سال ۹۷ بیشترین افزایش تعداد سرمایه­‌گذار را داشته اند:

تغییرات تعداد سرمایه‌­گذاران نام صندوق
۴۶,۴۲۸ گنجینه زرین شهر
۱۰,۶۲۹ بانک ایران زمین
۱۰,۱۷۰ با درآمد ثابت امید انصار
۶,۷۴۳ اندوخته پایدار سپهر
۳,۷۱۲ اندوخته توسعه صادرات آرمانی
۲,۹۷۷ امین انصار
۲,۹۵۵ توسعه تعاون صبا
۱,۹۲۳ اندوخته ملت
۱,۱۵۸ پاداش سرمایه بهگزین
۱,۰۵۶ حکمت آشنا ایرانیان

 

صندوق­های زیر نیز با بیشترین کاهش تعداد سرمایه‌­گذار در سال ۹۷ مواجه شده­‌اند:

تغییرات تعداد سرمایه‌­گذاران نام صندوق
-۴۰,۶۷۳ با درآمد ثابت کوثر یکم
-۲۳,۷۸۶ یکم کارگزاری بانک کشاورزی
-۱۸,۶۴۹ لوتوس پارسیان
-۱۴,۶۹۴ با درآمد ثابت کاردان
-۱۰,۳۱۲ نگین رفاه
-۸,۹۴۰ بانک گردشگری
-۸,۶۰۷ مشترک اندیشه فردا
-۸,۳۲۲  مشترک آتیه نوین
-۵,۱۱۴ مشترک یکم ایرانیان
-۴,۵۳۷ اندیشه زرین پاسارگاد
-۳,۸۶۳ با درآمد ثابت اعتماد ملل
-۳,۶۷۰ تجربه ایرانیان
-۲,۹۸۸ ارزش آفرینان دی
-۲,۷۹۱ آرمان آتی کوثر
-۲,۶۳۶ ره آورد آباد مسکن
-۲,۳۸۰ گسترش فردای ایرانیان
-۱,۶۵۳ مشترک پیروزان
-۱,۳۸۳ با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
-۱,۰۷۱ با درآمد ثابت نگین سامان

 

 

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد