روند تغییر خالص ارزش دارایی صندوق‌­های سرمایه‌­گذاری در ۵ ماه اخیر

news-date

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان, ۱۳۹۷

روند تغییر خالص ارزش دارایی صندوق‌­های سرمایه‌­گذاری در ۵ ماه اخیر

از ۱۹ خردادماه تا ۱۹ آبان­ماه سال جاری خالص ارزش دارایی صندوق­‌های سرمایه­‌گذاری به میزان ۷۳٫۳۳۴ میلیارد ریال کاهش یافته و از ۱٫۵۱۲٫۴۴۲ میلیارد ریال به ۱٫۴۳۹٫۱۰۸ میلیارد ریال رسیده است. در این دوره خالص ارزش دارایی صندوق­‌های اختصاصی “بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات”، “اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد”، “حکمت آشنا ایرانیان”، “اختصاصی بازارگردانی ملت” و “درآمد ثابت سرآمد” بیش از دوبرابر شده‌­اند و صندوق­‌های “مشترک اندیشه فردا” و “اندیشه زرین پاسارگاد” و “با درآمد ثابت نگین سامان” بیش از نیمی از خالص ارزش دارایی خود در ابتدای دوره را از دست داده­‌اند.

صندوق­‌های زیر بیشترین افزایش خالص ارزش دارایی را داشته­‌اند:

ارقام به میلیارد ریال

نام صندوق خالص ارزش دارایی

در ۱۹ خرداد

خالص ارزش دارایی

در ۱۹ آبان

افزایش خالص ارزش دارایی
اوج ملت ۱۳,۱۰۲ ۲۳,۶۳۳ ۱۰,۵۳۱
مشترك توسعه بازار سرمايه ۱۴,۱۹۲ ۲۴,۲۱۰ ۱۰,۰۱۸
اندوخته پایدار سپهر ۲۸,۲۶۴ ۳۷۳۳۶ ۹,۰۷۲
درآمد ثابت سرآمد ۴,۰۳۳ ۱۰,۱۲۵ ۶,۰۹۲
با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان ۲۴,۰۱۹ ۲۹,۴۹۱ ۵,۴۷۲
ره­آورد آباد مسکن ۱۴۴,۰۲۱ ۱۴۸۷۶۲ ۴,۷۴۱
امین انصار ۶,۱۵۲ ۹,۹۰۳ ۳,۷۵۱
اعتماد آفرین پارسیان ۸,۶۵۶ ۱۱,۰۴۸ ۲,۳۹۲
امین آشنا ایرانیان ۷,۴۴۰ ۹۶۰۰ ۲,۱۶۰

 

همچنین صندوق­‌های زیر بیشترین کاهش خالص ارزش دارایی را در ۵ ماه اخیر ثبت کرده­‌اند:

ارقام به میلیارد ریال

نام صندوق خالص ارزش دارایی

در ۱۹ خرداد

خالص ارزش دارایی

در ۱۹ آبان

افزایش خالص ارزش دارایی
لوتوس پارسیان ۱۶۰,۶۶۰ ۱۱۱,۴۱۷ -۴۹,۲۴۳
با درآمد ثابت کوثر یکم ۸۸,۲۷۵ ۵۶,۵۴۶ -۳۱,۷۲۹
مشترک اندیشه فردا ۲۳,۷۴۷ ۵۵۶ -۲۳,۱۹۲
ارزش­آفرینان دی ۵۱,۸۰۱ ۴۲,۱۰۹ -۹,۶۹۲
اندیشه زرین پاسارگاد ۷,۱۰۸ ۴۵۵ -۶,۶۵۳
مشترک آتیه نوین ۸۰,۱۶۳ ۷۳,۵۸۰ -۶,۵۸۳
یکم کارگزاری بانک کشاورزی ۱۸۸,۰۳۸ ۱۸۲,۰۳۵ -۶,۰۰۳
بانک ایران زمین ۳۱,۹۲۵ ۲۷,۱۸۵ -۴,۷۴۰
بانک گردشگری ۱۱,۷۱۴ ۷,۱۱۶ -۴,۵۹۸
با درآمد ثابت کاردان ۳۷,۱۷۱ ۳۲,۶۶۳ -۴,۵۰۸
مشترک یکم ایرانیان ۱۹,۰۷۳ ۱۶,۴۵۸ -۲,۶۱۵

 

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد