پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در هفته منتهی به ۱۳ مهرماه ۱۳۹۷

news-date

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر, ۱۳۹۷

در این گزارش به معرفی پربازده‌ترین صندوق‌ها در هفته منتهی به ۱۳ مهرماه ۱۳۹۷ در هر کدام از این گروه‌ صندوق‌ها پرداخته می‌شود. لازم به ذکر است که در این گزارش صندوق‌های قابل معامله نیز لحاظ گردیده است.

پربازده ترین صندوق ها

رسام مگ گزارش می‌دهد:

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلف دارای بازده و ریسک متفاوتی می‌باشند. صندوق‌های با درآمد ثابت که بیشترین درصد سرمایه‌گذاری را در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی دارد جزء کم‌ریسک‌ترین صندوق‌ها بوده و همچنین بازده مورد انتظار آن‌ها کم‌تر از بقیه صندوق‌هاست. در مقابل صندوق‌های سهامی بیشترین ریسک و بازده مورد انتظار را دارند. این صندوق‌ها بیشترین درصد سرمایه‌گذاری را در سهام و حق تقدم سهام انجام می‌دهند. بنابراین ریسک این صندوق‌ها بیشتر از سایر انواع صندوق‌هاست. در مقابل این دو گروه، صندوق‌های مختلط قرار دارد که با ایجاد توازن در ترکیب دارایی‌های خود رویه متعادل‌تری را در ریسک و بازده اتخاذ کرده‌اند. این صندوق‌ها تقریباً به طور یکسان هم در سهام و حق تقدم سهام و هم در در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

در این گزارش به معرفی پربازده‌ترین صندوق‌ها در هفته منتهی به ۱۳ مهرماه ۱۳۹۷ در هر کدام از این گروه‌ صندوق‌ها پرداخته می‌شود. لازم به ذکر است که در این گزارش صندوق‌های قابل معامله نیز لحاظ گردیده است.

پربازده‌ترین صندوق‌های سهامی

پربازده‌ترین صندوق‌های سهامی در نمودار زیر نشان داده شده است (درصد):

پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در هفته منتهی به 13 مهرماه 1397

هم‌چنین اطلاعات تکمیلی در مورد پربازده‌ترین صندوق‌های سهامی در جدول زیر ارائه شده است: 

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
(درصد)
بازده یک سال گذشته (درصد) مدیر صندوق خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
۱ هستی بخش آگاه ۷٫۴% ۱۳۰٫۴% کارگزاری آگاه ۱۷۰
۲ مشترک خوارزمی ۷٫۱% ۱۶۲٫۷% کارگزاری آینده نگر خوارزمی ۳۲۴
۳ مشترک کارگزاری حافظ ۶٫۰% ۹۴٫۴% مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ ۱۱۵
۴ مشترک تدبیرگران فردا ۵٫۹% ۱۲۶٫۰% کارگزاری تدبیرگران فردا ۲۵۰
۵ مشترک نوید انصار ۵٫۸% ۱۶۶٫۴% کارگزاری بانک انصار ۱۳۹

 

پربازده‌ترین صندوق‌های مختلط

پربازده‌ترین صندوق‌های مختلط در نمودار زیر نشان داده شده است (درصد):

پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در هفته منتهی به 13 مهرماه 1397

هم‌چنین اطلاعات تکمیلی در مورد پربازده‌ترین صندوق‌های مختلط در جدول زیر ارائه شده است:

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
(درصد)
بازده یک سال گذشته (درصد) مدیر صندوق خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
۱ مشترک پارس ۹٫۹% ۸۹٫۵% کارگزاری آبان ۱۵۷
۲ مشترک آرمان شهر ۵٫۶% ۷۹٫۱% تامین سرمایه تمدن ۳۷۴
۳ کارگزاری بانک تجارت ۵٫۲% ۸۱٫۳% کارگزاری بانک تجارت ۱۵۹
۴ ارمغان یکم ملل ۴٫۰% ۹۳٫۹% سبدگردان پاداش سرمایه ۲۰۴
۵ آرمان سپهر آیندگان ۳٫۲% ۹۲٫۵% مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی ۱۴۶

 

پربازده‌ترین صندوق‌های با درآمد ثابت

پربازده‌ترین صندوق‌های با درآمد ثابت در نمودار زیر نشان داده شده است (درصد):

پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در هفته منتهی به 13 مهرماه 1397

هم‌چنین اطلاعات تکمیلی در مورد پربازده‌ترین صندوق‌های با درآمد ثابت در جدول زیر ارائه شده است:

ردیف نام صندوق بازده هفته گذشته
(درصد)
بازده یک سال گذشته (درصد) مدیر صندوق خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
۱ مشترک صبای هدف ۲٫۹% ۱۸٫۱% سبدگردان هدف ۲۵
۲ با درآمد ثابت فیروزه آسیا ۲٫۶% * کارگزاری فیروزه آسیا ۲۴۳
۳ ارمغان ایرانیان ۱٫۳% ۲۵٫۶% تامین سرمایه نوین ۲۴۴
۴ گنجینه آینده روشن ۱٫۳% ۲۶٫۶% کارگزاری بانک آینده ۷۹
۵ با درآمد ثابت اعتماد ملل ۱٫۲% ۱۹٫۸% سبدگردان نوین نگر آسیا ۵۶۱
* عمر صندوق کمتر از یک سال می‌باشد.
ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد