پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری شهریورماه سال ۱۳۹۷

news-date

تاریخ انتشار: ۳ مهر, ۱۳۹۷

در این گزارش به معرفی پربازده‌ترین صندوق‌ها در شهریورماه سال ۱۳۹۷ در هر کدام از این گروه‌ صندوق‌ها پرداخته می‌شود. لازم به ذکر است که در این گزارش صندوق‌های قابل معامله نیز لحاظ گردیده است.

پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری بهمن ماه سال ۱۳۹۷

رسام مگ گزارش می‌دهد:

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلف دارای بازده و ریسک متفاوتی می‌باشند. صندوق‌های با درآمد ثابت که بیشترین درصد سرمایه‌گذاری را در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی دارد جزء کم‌ریسک‌ترین صندوق‌ها بوده و همچنین بازده مورد انتظار آن‌ها کم‌تر از بقیه صندوق‌هاست. در مقابل صندوق‌های سهامی بیشترین ریسک و بازده مورد انتظار را دارند. این صندوق‌ها بیشترین درصد سرمایه‌گذاری را در سهام و حق تقدم سهام انجام می‌دهند. بنابراین ریسک این صندوق‌ها بیشتر از سایر انواع صندوق‌هاست. در مقابل این دو گروه، صندوق‌های مختلط قرار دارد که با ایجاد توازن در ترکیب دارایی‌های خود رویه متعادل‌تری را در ریسک و بازده اتخاذ کرده‌اند. این صندوق‌ها تقریباً به طور یکسان هم در سهام و حق تقدم سهام و هم در در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

در این گزارش به معرفی پربازده‌ترین صندوق‌ها در شهریورماه سال ۱۳۹۷ در هر کدام از این گروه‌ صندوق‌ها پرداخته می‌شود. لازم به ذکر است که در این گزارش صندوق‌های قابل معامله نیز لحاظ گردیده است.

 

پربازده‌ترین صندوق‌های با درآمد ثابت

پربازده‌ترین صندوق‌های با درآمد ثابت در نمودار زیر نشان داده شده است (درصد):

برترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری شهریورماه

هم‌چنین اطلاعات تکمیلی در مورد پربازده‌ترین صندوق‌های با درآمد ثابت در جدول زیر ارائه شده است:

 

ردیف نام صندوق بازده شهریورماه
(درصد)
بازده یک سال منتهی به پایان شهریورماه (درصد) مدیر صندوق خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
۱ مشترک صبای هدف ۸٫۶% ۱۲٫۳% سبدگردان هدف ۲۱
۲ با درآمد ثابت فیروزه آسیا ۴٫۳% * کارگزاری فیروزه آسیا ۲۳۴
۳ سپهر خبرگان نفت ۴٫۰% ۱۸٫۷% کارگزاری خبرگان سهام ۵۳۷
۴ مشترک نوین نگر آسیا ۳٫۲% ۱٫۰% سبدگردان نوین نگر آسیا ۵۷
۵ پارند پایدار سپهر ۲٫۹% ۱۹٫۶% تامین سرمایه سپهر ۴,۷۵۳
* عمر صندوق کمتر از یک سال می‌باشد

 

 

پربازده‌ترین صندوق‌های مختلط

پربازده‌ترین صندوق‌های مختلط در نمودار زیر نشان داده شده است:

برترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری شهریورماه

هم‌چنین اطلاعات تکمیلی در مورد پربازده‌ترین صندوق‌های مختلط در جدول زیر ارائه شده است:

ردیف نام صندوق بازده شهریورماه
(درصد)
بازده یک سال منتهی به پایان شهریورماه (درصد) مدیر صندوق خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
۱ مشترک گنجینه مهر ۲۴٫۰% ۴۱٫۹% کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان ۱۴۳
۲ آرمان سپهر آیندگان ۱۸٫۳% ۷۴٫۱% مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی ۱۳۷
۳ مشترک پارس ۱۸٫۱% ۶۵٫۱% کارگزاری آبان ۱۳۳
۴ ارمغان یکم ملل ۱۷٫۶% ۷۶٫۳% سبدگردان پاداش سرمایه ۱۶۱
۵ مشترک امین آوید ۱۷٫۴% ۴۹٫۹% کارگزاری امین آوید ۱۴۸

 

پربازده‌ترین صندوق‌های سهامی

پربازده‌ترین صندوق‌های سهامی در نمودار زیر نشان داده شده است:

برترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری شهریورماه

هم‌چنین اطلاعات تکمیلی در مورد پربازده‌ترین صندوق‌های سهامی در جدول زیر ارائه شده است:

 

ردیف نام صندوق بازده شهریورماه
(درصد)
بازده یک سال منتهی به پایان شهریورماه (درصد) مدیر صندوق خالص ارزش دارایی
(میلیارد ریال)
۱ مشترک بانک اقتصاد نوین ۴۴٫۲% ۱۹٫۲% کارگزاری بانک اقتصاد نوین ۵۲
۲ مشترک ارزش کاوان آینده ۴۳٫۳% ۹۹٫۸% کارگزاری بورس بیمه ۱۸۳
۳ سهام بزرگ کاردان ۳۶٫۰% ۴۹٫۰% تامین سرمایه کاردان ۴۷
۴ مشترک بانک مسکن ۳۵٫۰% ۷۵٫۹% تامین سرمایه بانک مسکن ۱۲۱
۵ مشترک نوید انصار ۳۰٫۱% ۱۲۸٫۴% کارگزاری بانک انصار ۹۵
ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد