افزایش میانگین بازده معادل سالانه صندوق­‌های سرمایه‌گذاری بزرگ به ۲۰٫۶ درصد در مردادماه

news-date

تاریخ انتشار: ۴ شهریور, ۱۳۹۷ - آخرین بروز رسانی : ۴ شهریور, ۱۳۹۷

رسام مگ گزارش می­‌دهد؛

چند پرسش مهم در مورد صندوق­‌های با درآمد ثابت وجود دارد که برای سرمایه­‌گذاران، مدیران صندوق­‌ها و همچنین نهادهای ناظر می­‌تواند حائز اهمیت باشد:

نرخ بازده ماهانه برای دارندگان واحدهای سرمایه­‌گذاری صندوق­‌های با درآمد ثابت (که دارای پرداخت سود ماهانه هستند) چقدر است؟
کدام صندوق­‌ها نرخ­‌های بازده بالاتری را برای دارندگان واحدهای سرمایه­‌گذاری خود ایجاد کرده­‌اند؟ در طول ماه‌­های گذشته و بویژه بعد از ابلاغیه کاهش نرخ سود بانکی در شهریورماه ۱۳۹۶ ، بعد از بخشنامه افزایش نرخ گواهی سپرده بانکی در بهمن­ماه ۱۳۹۶ و همچنین بعد از افزایش نرخ بازده اوراق بدهی به بالای ۲۵ درصد در ماه­‌های اخیر این نرخ چه تغییری داشته است؟
کدامیک از صندوق­‌های سرمایه­‌گذاری با درآمد ثابت در مدیریت و کاهش هزینه­‌های جذب منابع موفق­‌تر عمل کرده­‌اند؟

برای پاسخ به این موضوعات، با انتخاب یک نمونه ۱۸ تایی از صندوق­‌های با درآمد ثابت بزرگ (شامل صندوق­‌های گسترش فردای ایرانیان (بانک آینده)، با درآمد ثابت کاردان (بانک تجارت)، لوتوس پارسیان (بانک پارسیان)،  کوثر یکم (موسسه اعتباری کوثر)، بانک ایران زمین (بانک ایران زمین)، نگین رفاه (بانک رفاه کارگران)، ره آورد آباد مسکن (بانک مسکن)، گنجینه زرین شهر (بانک شهر)، مشترک یکم ایرانیان (کارگزاری تامین سرمایه نوین)، یکم کارگزاری بانک کشاورزی (بانک کشاورزی)، بانک گردشگری (بانک گردشگری)، گنجینه امید ایرانیان (بانک سپه)، مشترک اتیه نوین (کارگزاری تامین سرمایه نوین)، امید انصار (بانک انصار)، اندیشه فردا (بانک پاسارگاد)، اندوخته ملت (بانک ملت)، توسعه تعاون صبا (بانک توسعه تعاون)، اندوخته پایدار سپهر (بانک صادرات))، که بیش از ۸۴ درصد ارزش خالص دارایی صندوق‌­های با درآمد ثابت را به خود اختصاص می­‌دهند و با استفاده از سودهای تقسیمی پرداختی آن‌ها، تعداد دارندگان واحدهای سرمایه­‌گذاری آن‌ها در زمان تقسیم سود و خالص ارزش دارایی صندوق در زمان تقسیم سود، نرخ‌­های ماهانه تقسیم سود محاسبه گردید. سپس جهت ایجاد امکان مقایسه بهتر صندوق­‌ها، نرخ­‌های معادل سالانه محاسبه گردید. در ادامه نتیجه محاسبات انجام­ شده ارائه می­‌گردد:

برای بررسی اینکه بازده محقق ­شده در هر ماه برای دارنده واحدهای سرمایه­‌گذاری چقدر بوده، با فرض اینکه سرمایه­‌گذار از ابتدا تا پایان ماه واحدهای سرمایه­‌گذاری را در تملک داشته، نرخ بازده وی محاسبه شده است. جدول زیر روند تغییر نرخ بازده معادل سالانه را برای هر صندوق در طول ماه‌­های سال گذشته تاکنون ارائه می­‌نماید: (ارقام به درصد می‌باشند)

سال صندوق اندوخته پایدار سپهر (بانک صادرات) امید انصار (بانک انصار) توسعه تعاون صبا (بانک توسعه تعاون) اندیشه فردا (بانک پاسارگاد) اندوخته ملت (بانک ملت) لوتوس پارسیان (بانک پارسیان) مشترک یکم ایرانیان (کارگزاری تامین سرمایه نوین) نگین رفاه (بانک رفاه کارگران) مشترک اتیه نوین (کارگزاری تامین سرمایه نوین) بانک ایران زمین (بانک ایران زمین) گنجینه زرین شهر (بانک شهر) با درآمد ثابت کوثر یکم (موسسه اعتباری کوثر) یکم کارگزاری بانک کشاورزی (بانک کشاورزی) با درآمد ثابت کاردان (بانک تجارت) گسترش فردای ایرانیان (بانک آینده)  بانک گردشگری (بانک گردشگری) گنجینه امید ایرانیان (بانک سپه) ره آورد آباد مسکن (بانک مسکن) میانگین
۱۳۹۶ فروردین ۱۹٫۹ ۲۲٫۸ ۲۰٫۶ ۱۸٫۰ ۱۸٫۳ ۱۹٫۴ ۲۰٫۴ ۲۰٫۳ ۱۹٫۶ ۲۳٫۲ ۲۱٫۹ ۲۰٫۰ ۲۱٫۰ ۱۹٫۰ ۱۹٫۷ ۲۶٫۹ ۱۹٫۵ ۱۹٫۴ ۲۰٫۶
اردیبهشت ۲۰٫۰ ۱۹٫۱ ۱۹٫۹ ۱۸٫۰ ۱۸٫۳ ۲۰٫۰ ۲۰٫۵ ۲۰٫۲ ۲۰٫۲ ۲۰٫۰ ۲۱٫۹ ۲۱٫۸ ۱۸٫۴ ۱۹٫۶ ۱۷٫۹ ۲۳٫۲ ۲۰٫۰ ۲۰٫۰ ۲۰٫۰
خرداد ۲۰٫۰ ۱۹٫۳ ۲۰٫۰ ۱۷٫۹ ۱۸٫۳ ۲۰٫۰ ۲۰٫۲ ۲۰٫۱ ۲۰٫۱ ۲۰٫۰ ۲۱٫۹ ۲۱٫۰ ۱۸٫۳ ۱۹٫۵ ۱۷٫۷ ۲۲٫۹ ۲۰٫۱ ۲۰٫۰ ۱۹٫۸
تیر ۱۹٫۹ ۱۹٫۰ ۲۰٫۰ ۱۸٫۰ ۱۹٫۰ ۲۰٫۰ ۲۰٫۱ ۲۰٫۱ ۲۰٫۱ ۲۰٫۰ ۲۲٫۰ ۲۲٫۰ ۱۸٫۰ ۱۹٫۷ ۲۲٫۱ ۲۳٫۱ ۲۰٫۱ ۲۰٫۰ ۲۰٫۲
مرداد ۲۰٫۰ ۱۹٫۵ ۱۹٫۵ ۱۸٫۰ ۱۹٫۲ ۲۰٫۴ ۲۰٫۰ ۲۰٫۰ ۲۰٫۲ ۲۰٫۰ ۲۱٫۹ ۲۲٫۰ ۱۸٫۰ ۱۹٫۳ ۱۹٫۰ ۲۳٫۰ ۱۹٫۸ ۲۰٫۰ ۲۰٫۰
شهریور ۲۰٫۰ ۲۰٫۰ ۱۸٫۰ ۱۸٫۰ ۱۸٫۳ ۲۰٫۰ ۱۹٫۲ ۱۸٫۴ ۱۹٫۸ ۲۰٫۰ ۲۱٫۹ ۲۲٫۱ ۱۸٫۰ ۱۹٫۳ ۲۰٫۲ ۲۲٫۰ ۱۹٫۲ ۱۹٫۹ ۱۹٫۷
مهر ۱۶٫۰ ۱۹٫۲ ۱۸٫۶ ۱۷٫۹ ۱۷٫۳ ۲۰٫۷ ۱۹٫۱ ۱۸٫۲ ۲۰٫۰ ۲۰٫۰ ۱۹٫۶ ۲۲٫۰ ۱۸٫۰ ۱۹٫۴ ۲۴٫۱ ۲۱٫۲ ۱۹٫۳ ۱۹٫۸ ۱۹٫۵
آبان ۱۶٫۰ ۱۸٫۹ ۱۷٫۴ ۱۸٫۰ ۱۷٫۳ ۲۰٫۰ ۱۹٫۵ ۱۸٫۰ ۱۹٫۴ ۱۹٫۰ ۱۸٫۸ ۲۲٫۰ ۱۸٫۰ ۲۰٫۰ ۲۲٫۴ ۱۹٫۶ ۱۸٫۲ ۱۹٫۸ ۱۹٫۰
آذر ۱۶٫۰ ۱۸٫۰ ۱۷٫۳ ۱۸٫۰ ۱۷٫۳ ۲۰٫۰ ۱۸٫۷ ۱۸٫۰ ۱۹٫۶ ۱۹٫۰ ۱۸٫۶ ۲۰٫۲ ۱۸٫۳ ۲۰٫۰ ۲۱٫۶ ۱۹٫۶ ۱۸٫۶ ۱۹٫۴ ۱۸٫۸
دی ۱۶٫۰ ۱۸٫۰ ۱۷٫۲ ۱۸٫۰ ۱۷٫۳ ۲۰٫۰ ۱۷٫۷ ۱۸٫۸ ۱۸٫۲ ۱۹٫۰ ۱۸٫۸ ۱۹٫۶ ۱۸٫۵ ۲۰٫۲ ۲۱٫۵ ۱۹٫۸ ۱۸٫۴ ۱۸٫۸ ۱۸٫۷
بهمن ۱۵٫۹ ۱۷٫۲ ۱۷٫۰ ۲۰٫۵ ۱۸٫۰ ۲۰٫۰ ۱۸٫۸ ۱۹٫۱ ۱۹٫۷ ۱۹٫۰ ۲۰٫۰ ۲۰٫۸ ۱۵٫۵ ۱۹٫۸ ۲۱٫۲ ۲۰٫۰ ۱۸٫۴ ۱۸٫۲ ۱۸٫۸
اسفند ۱۶٫۰ ۱۸٫۰ ۱۷٫۵ ۱۵٫۰ ۱۸٫۰ ۲۰٫۰ ۲۰٫۲ ۱۹٫۰ ۱۹٫۵ ۲۰٫۵ ۲۰٫۰ ۲۰٫۷ ۱۸٫۱ ۱۷٫۶ ۲۱٫۳ ۲۰٫۰ ۱۸٫۱ ۱۹٫۰ ۱۸٫۸
۱۳۹۷ فروردین ۱۷٫۱ ۱۸٫۰ ۱۷٫۷ ۱۸٫۰ ۱۸٫۳ ۱۸٫۵ ۱۸٫۸ ۱۹٫۲ ۱۹٫۳ ۲۰٫۱ ۲۰٫۰ ۱۷٫۷ ۱۸٫۰ ۱۹٫۰ ۲۲٫۷ ۲۰٫۰ ۱۸٫۲ ۱۸٫۳ ۱۸٫۸
اردیبهشت ۱۹٫۸ ۱۷٫۰ ۱۷٫۴ ۱۸٫۰ ۱۸٫۳ ۱۸٫۵ ۱۸٫۹ ۱۹٫۱ ۱۸٫۲ ۲۰٫۰ ۱۹٫۴ ۱۸٫۸ ۱۶٫۱ ۱۷٫۷ ۲۳٫۱ ۲۰٫۴ ۱۷٫۸ ۱۸٫۰ ۱۸٫۷
خرداد ۱۶٫۰ ۱۸٫۰ ۱۸٫۰ ۱۸٫۰ ۱۸٫۳ ۱۸٫۶ ۱۸٫۷ ۱۹٫۲ ۱۹٫۱ ۲۰٫۰ ۲۰٫۲ ۲۱٫۹ ۱۹٫۳ ۲۱٫۶ ۲۲٫۶ ۲۴٫۰ ۱۸٫۲ ۱۸٫۶ ۱۹٫۵
تیر ۱۶٫۰ ۱۸٫۰ ۱۸٫۰ ۱۸٫۳ ۱۸٫۳ ۱۸٫۵ ۲۰٫۰ ۱۹٫۲ ۱۹٫۸ ۲۱٫۳ ۲۰٫۴ ۲۰٫۱ ۱۷٫۱ ۱۹٫۱ ۲۲٫۱ ۲۴٫۰ ۲۲٫۵ ۲۵٫۵ ۱۹٫۹
مرداد ۱۶٫۰ ۱۸٫۰ ۱۸٫۰ ۱۸٫۱ ۱۸٫۳ ۱۸٫۵ ۱۹٫۹ ۲۰٫۲ ۲۰٫۳ ۲۰٫۵ ۲۱٫۰ ۲۲٫۰ ۲۲٫۰ ۲۲٫۰ ۲۲٫۷ ۲۳٫۶ ۲۴٫۴ ۲۵٫۷ ۲۰٫۶
میانگین ۱۲ ماه گذشته ۱۶٫۷ ۱۸٫۲ ۱۷٫۷ ۱۸٫۰ ۱۷٫۹ ۱۹٫۴ ۱۹٫۱ ۱۸٫۹ ۱۹٫۴ ۱۹٫۹ ۱۹٫۹ ۲۰٫۶ ۱۸٫۱ ۱۹٫۷ ۲۲٫۱ ۲۱٫۲ ۱۹٫۳ ۲۰٫۱

براساس اطلاعات جدول فوق، روند نزولی متوسط نرخ بازده صندوق­‌ها از شهریورماه آغاز شده و تا پایان دی­ماه به ۱۸٫۷ درصد رسیده ولی در دی­‌ماه روند نزولی آن متوقف شده و بعد از چند ماه ثبات، مجدداً در مردادماه این نرخ به ۲۰٫۶ درصد افزایش یافته است. در مرداد­ماه بازده ۱۰ صندوق نسبت به ماه قبل افزایش یافته، بازده ۵ صندوق کاهش پیدا کرده و بازده ۳ صندوق نیز تغییری نسبت به تیرماه نداشته­ است.

صندوق­‌های “ره­آورد آباد مسکن”، “گنجینه امید ایرانیان”، “بانک گردشگری”و ” گسترش فردای ایرانیان” بازده بالای ۲۲ درصد را در مرداد­ماه برای سرمایه­‌گذاران خود پرداخت کرده­‌اند.

بازده صندوق­‌های سرمایه­‌گذاری با هدف بررسی اینکه صندوق­‌های سرمایه‌گذاری چه هزینه­ای را در ازای جذب منابع در اختیار خود متحمل می­‌شوند نیز می­‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بیش از ۶۱ درصد منابع این صندوق‌­ها به صورت سپرده در اختیار سیستم بانکی است و سود تقسیمی پرداختی صندوق­‌ها به طور غیرمستقیم هزینه تامین منابع سیستم بانکی را تحت تاثیر قرار می‌­دهد. صندوق­‌های “امید انصار (بانک انصار)”، “توسعه تعاون صبا (بانک توسعه تعاون)”، “اندیشه فردا (بانک پاسارگاد)”، “اندوخته ملت (بانک ملت)” و “لوتوس پارسیان (بانک پارسیان)” با پرداخت نرخ­های کمتر از ۱۹ درصد در مرداد­ماه، در کاهش هزینه جذب منابع خود موفق‌­تر عمل کرد‌­اند. در مقابل، “صندوق ره‌­آورد آباد مسکن (بانک مسکن)”، “صندوق گنجینه امید ایرانیان (بانک سپه)” و “صندوق بانک گردشگری” با پرداخت سود تقسیمی معادل سالانه بیش از ۲۳ درصد، هزینه بالاتری را برای تجهیز منابع متحمل شده است.

همچنین در دوره یکساله منتهی به مرداد ۹۷ نیز صندوق­‌های “اندوخته پایدار سپهر”، “توسعه تعاون صبا”، “اندوخته ملت” و “اندیشه فردا” با پرداخت نرخ­های کمتر از ۱۸ درصد در کاهش هزینه‌­های خود موفق­تربوده‌­اند و صندوق­‌های “گسترش فردای ایرانیان “، “بانک گردشگری”، “کوثر یکم” و “ره‌­آورد آباد مسکن” با پرداخت نرخ­‌های بالاتر از ۲۰ درصد در یکسال اخیر، هزینه بیشتری را جهت تجهیز منابع برای بانک­‌های خود متحمل شده‌­اند.

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد