بررسی وضعیت صندوق­‌های قابل معامله در بورس تهران و فرابورس ایران

news-date

تاریخ انتشار: ۲ مرداد, ۱۳۹۷ - آخرین بروز رسانی : ۲ مرداد, ۱۳۹۷

صندوق­‌های سرمایه‌­گذاری قابل­ معامله آن دسته از صندوق­‌های سرمایه­‌گذاری هستند که معاملات آنها در بورس و یا فرابورس و از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا صورت می­‌گیرد. بنابراین معاملات آنها مبتنی بر صدور و ابطال واحدهای سرمایه­‌گذاری نیست و مشابه سهام، در طول ساعات معاملاتی بورس و فرابورس خرید و فروش می­‌شوند.

 بر اساس آخرین اطلاعات موجود در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۱

بر اساس اطلاعات سامانه رسام و نیز اطلاعاتی که از سایر منابع رسمی اطلاعاتی بازار سرمایه ثبت شده است، آخرین وضعیت صندوق­‌های قابل معامله در روز نهم اردیبهشت­‌ماه سال جاری به شرح زیر می­‌باشد.

نام صندوق نماد نوع صندوق تاریخ تاسیس عمر صندوق (روز) قیمت صدور قیمت ابطال آخرین قیمت قیمت پایانی
۱ آرمان سپهر آیندگان آسام قابل معامله مختلط ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ ۱,۸۱۲ ۱۸,۶۳۷ ۱۸,۴۶۱ ۱۸,۷۵۹ ۱۸,۷۵۹
۲ سپهر کاریزما کاریس قابل معامله سهامی ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ ۱,۷۶۷ ۱۴,۰۱۷ ۱۳,۸۵۴ ۱۳,۵۱۹ ۱۳,۵۶۷
۳ آسمان آرمانی سهام آساس قابل معامله سهامی ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ ۱,۷۱۱ ۱۲,۹۵۴ ۱۲,۷۹۶ ۱۲,۶۱۶ ۱۲,۶۱۶
۴ توسعه اندوخته آینده اطلس قابل معامله سهامی ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ ۱,۷۰۰ ۱۵,۶۳۱ ۱۵,۴۳۵ ۱۵,۲۲۰ ۱۵,۱۳۴
۵ سپهر اندیشه نوین صنوین قابل معامله مختلط ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ ۱,۶۶۹ ۱۹,۲۵۷ ۱۹,۱۲۴ ۱۸,۸۳۷ ۱۸,۸۳۷
۶ امین تدبیرگران فردا الماس قابل معامله سهامی ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ ۱,۴۴۹ ۱۵,۸۳۳ ۱۵,۶۲۵ ۱۵,۶۰۰ ۱۵,۶۰۰
۷ شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه فیروزه قابل معامله سهامی ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ ۱,۲۸۱ ۱۵,۹۱۲ ۱۵,۷۰۴ ۱۵,۰۶۰ ۱۵,۰۹۳
۸ تجارت شاخصی کاردان کاردان قابل معامله سهامی ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ ۱,۲۳۳ ۱۴,۵۸۱ ۱۴,۴۰۱ ۱۴,۱۷۰ ۱۴,۱۷۰
۹ اعتماد آفرین پارسیان اعتماد قابل معامله درآمد ثابت ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ ۱,۲۱۴ ۲۰,۷۴۵ ۲۰,۷۳۷ ۲۰,۷۶۹ ۲۰,۷۶۳
۱۰ گنجینه آینده روشن صایند قابل معامله درآمد ثابت ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۱,۱۴۸ ۱۰,۰۶۱ ۱۰,۰۳۵ ۱۰,۰۵۲ ۱۰,۰۵۲
۱۱ سپهر خبرگان نفت سخند قابل معامله درآمد ثابت ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ ۱,۱۰۹ ۹,۹۶۱ ۹,۹۴۳ ۹,۹۱۸ ۹,۹۱۸
۱۲ صندوق سرمایه گذاری مسکن شمالغرب صغرب صندوق زمین و ساختمان ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ ۱,۰۹۷ ۱۱,۹۴۱ ۱۴,۲۹۷ ۱۴,۲۹۷
۱۳ ثروت آفرین پارسیان ثروتم قابل معامله مختلط ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ ۱,۰۹۵ ۱۸,۴۱۳ ۱۸,۲۶۷ ۱۸,۰۴۹ ۱۸,۰۴۹
۱۴ پاداش سهامداری توسعه یکم سپاس قابل معامله درآمد ثابت ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ ۱,۰۶۶ ۱۰,۰۹۲ ۱۰,۰۷۳ ۱۰,۰۷۴ ۱۰,۰۷۴
۱۵ هستی بخش آگاه آگاس قابل معامله سهامی ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ ۱,۰۰۳ ۱۸,۹۲۹ ۱۸,۶۷۳ ۱۸,۵۱۷ ۱۸,۵۱۷
۱۶ آرمان آتی کوثر آکورد قابل معامله درآمد ثابت ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ ۸۹۶ ۱۶,۲۴۱ ۱۶,۲۳۸ ۱۶,۲۴۴ ۱۶,۲۴۴
۱۷ صندوق زمین و ساختمان نارون نارون صندوق زمین و ساختمان ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ ۷۶۲ ۱۱,۷۵۱ ۱۳,۳۸۰ ۱۳,۳۸۰
۱۸ آرمان آتیه درخشان مس آتیمس قابل معامله سهامی ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ ۷۵۹ ۱۵,۳۵۹ ۱۵,۱۹۰ ۱۴,۹۵۸ ۱۴,۹۵۸
۱۹ پارند پایدار سپهر پارند قابل معامله درآمد ثابت ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ ۷۵۰ ۱۰,۰۸۷ ۱۰,۰۸۰ ۱۰,۰۸۶ ۱۰,۰۸۷
۲۰ با درآمد ثابت کیان کیان قابل معامله درآمد ثابت ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ ۶۱۱ ۱۳,۸۸۷ ۱۳,۸۵۷ ۱۳,۸۸۴ ۱۳,۸۸۴
۲۱ امین یکم فردا امین یکم قابل معامله درآمد ثابت ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۶۰۵ ۱۰,۲۰۴ ۱۰,۱۷۸ ۱۰,۰۰۵ ۱۰,۰۰۵
۲۲ صندوق زمین و ساختمان نگین شهر ری نگین صندوق زمین و ساختمان ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ ۵۵۰ ۱۰,۲۸۱ ۱۱,۶۳۵ ۱۱,۶۳۵
۲۳ صندوق پشتوانه طلا لوتوس طلا قابل معامله کالایی ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۴۰۸ ۲۵,۳۴۶ ۲۵,۲۸۵ ۲۸,۱۰۰ ۲۷,۳۲۱
۲۴ با درآمد ثابت کمند کمند قابل معامله درآمد ثابت ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۳۶۵ ۱۰,۰۸۶ ۱۰,۰۷۰ ۱۰,۰۹۳ ۱۰,۰۹۳
۲۵ صندوق سر مایه گذاری زرافشان امید ایرانیان زر قابل معامله کالایی ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۲۸۹ ۱۶,۷۳۷ ۱۶,۷۰۱ ۱۷,۲۶۵ ۱۷,۳۲۲
۲۶ با درآمد ثابت فیروزه آسیا فیروزا قابل معامله درآمد ثابت ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۲۳۷ ۱۱,۰۱۵ ۱۰,۹۷۹ ۱۰,۹۳۴ ۱۰,۹۳۴
۲۷ صندوق سکه طلای کیان گوهر قابل معامله کالایی ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۲۰۴ ۱۷,۷۰۴ ۱۷,۷۶۱ ۱۸,۷۰۰ ۱۸,۶۶۴
۲۸ صندوق پشتوانه طلای مفید عیار قابل معامله کالایی ۱۳۹۷/۳/۱۹ ۴۴ ۱۰,۵۰۶ ۱۰,۴۹۳ ۱۰,۴۰۴ ۱۰,۵۱۱

* در مورد صندوق‌های زمین و ساختمان، از آنجا که قیمت­‌های صدور و ابطال آنها در دسترس نبوده، “خالص ارزش هر واحد سرمایه­‌گذاری به ارزش روز”، که از پایگاه رسمی آنها استخراج شده، در ستون قیمت ابطال ثبت شده است.

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد