نمودار مقایسه عملکرد صندوق‌های سهامی با شاخص کل بورس و فرابورس طی یک ماه منتهی به ۲۴ تیرماه ۱۳۹۷

news-date

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر, ۱۳۹۷

نمودار مقایسه عملکرد صندوق‌های سهامی با شاخص کل بورس و فرابورس طی یک ماه منتهی به ۲۴ تیرماه ۱۳۹۷

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد
اخبار مرتبط