افزایش میانگین بازده معادل سالانه صندوق­‌های سرمایه‌گذاری بزرگ به ۱۹٫۴ درصد در خرداد­ماه

news-date

تاریخ انتشار: ۳ تیر, ۱۳۹۷ - آخرین بروز رسانی : ۳ تیر, ۱۳۹۷

رسام مگ گزارش می­‌دهد؛

چند پرسش مهم در مورد صندوق­‌های با درآمد ثابت وجود دارد که برای سرمایه­‌گذاران، مدیران صندوق­‌ها و همچنین نهادهای ناظر می­‌تواند حائز اهمیت باشد:

نرخ بازده ماهانه برای دارندگان واحدهای سرمایه­‌گذاری صندوق­‌های با درآمد ثابت (که دارای پرداخت سود ماهانه هستند) چقدر است؟
کدام صندوق­‌ها نرخ­‌های بازده بالاتری را برای دارندگان واحدهای سرمایه­‌گذاری خود ایجاد کرده­‌اند؟ در طول ماه‌­های گذشته و بویژه بعد از ابلاغیه کاهش نرخ سود بانکی در شهریورماه ۱۳۹۶ و نیز بعد از بخشنامه افزایش نرخ گواهی سپرده بانکی در بهمن­‌ماه ۱۳۹۶، این نرخ چه تغییری داشته است؟
کدامیک از صندوق­‌های سرمایه­‌گذاری با درآمد ثابت در مدیریت و کاهش هزینه­‌های جذب منابع موفق­‌تر عمل کرده­‌اند؟

برای پاسخ به این موضوعات، با انتخاب یک نمونه ۱۸ تایی از صندوق­‌های با درآمد ثابت بزرگ (شامل صندوق­‌های گسترش فردای ایرانیان (بانک آینده)، با درآمد ثابت کاردان (بانک تجارت)، لوتوس پارسیان (بانک پارسیان)،  کوثر یکم (موسسه اعتباری کوثر)، بانک ایران زمین (بانک ایران زمین)، نگین رفاه (بانک رفاه کارگران)، ره آورد آباد مسکن (بانک مسکن)، گنجینه زرین شهر (بانک شهر)، مشترک یکم ایرانیان (کارگزاری تامین سرمایه نوین)، یکم کارگزاری بانک کشاورزی (بانک کشاورزی)، بانک گردشگری (بانک گردشگری)، گنجینه امید ایرانیان (بانک سپه)، مشترک اتیه نوین (کارگزاری تامین سرمایه نوین)، امید انصار (بانک انصار)، اندیشه فردا (بانک پاسارگاد)، اندوخته ملت (بانک ملت)، توسعه تعاون صبا (بانک توسعه تعاون)، اندوخته پایدار سپهر (بانک صادرات))، که نزدیک به ۹۰ درصد ارزش خالص دارایی صندوق‌­های با درآمد ثابت را به خود اختصاص می­‌دهند و با استفاده از سودهای تقسیمی پرداختی آنها، تعداد دارندگان واحدهای سرمایه­‌گذاری آن‌ها در زمان تقسیم سود و خالص ارزش دارایی صندوق در زمان تقسیم سود، نرخ‌­های ماهانه تقسیم سود محاسبه گردید. سپس جهت ایجاد امکان مقایسه بهتر صندوق­‌ها، نرخ­‌های معادل سالانه محاسبه گردید. در ادامه نتیجه محاسبات انجام­ شده ارائه می­‌گردد:

برای بررسی اینکه بازده محقق­ شده در هر ماه برای دارنده واحدهای سرمایه­‌گذاری چقدر بوده، با فرض اینکه سرمایه­‌گذار از ابتدا تا پایان ماه واحدهای سرمایه­‌گذاری را در تملک داشته، نرخ بازده وی محاسبه شده است. جدول زیر روند تغییر نرخ بازده معادل سالانه را برای هر صندوق در طول ماه‌­های سال گذشته  تاکنون ارائه می­‌نماید:

سال صندوق اندوخته پایدار سپهر (بانک صادرات) اندیشه فردا (بانک پاسارگاد) امید انصار (بانک انصار) توسعه تعاون صبا (بانک توسعه تعاون) گنجینه امید ایرانیان (بانک سپه) اندوخته ملت (بانک ملت) لوتوس پارسیان (بانک پارسیان) ره آورد آباد مسکن (بانک مسکن) نگین رفاه (بانک رفاه کارگران) مشترک یکم ایرانیان (کارگزاری تامین سرمایه نوین) مشترک اتیه نوین (کارگزاری تامین سرمایه نوین) یکم کارگزاری بانک کشاورزی (بانک کشاورزی) بانک ایران زمین (بانک ایران زمین) گنجینه زرین شهر (بانک شهر) با درآمد ثابت کاردان (بانک تجارت) با درآمد ثابت کوثر یکم (موسسه اعتباری کوثر) گسترش فردای ایرانیان (بانک آینده)  بانک گردشگری (بانک گردشگری) میانگین
۱۳۹۶ فروردین ۱۹٫۹۰% ۱۸٫۰۰% ۲۲٫۸۰% ۲۰٫۶۰% ۱۹٫۵۰% ۱۸٫۳۰% ۱۹٫۴۰% ۱۹٫۴۰% ۲۰٫۳۰% ۲۰٫۴۰% ۱۹٫۶۰% ۲۱٫۰۰% ۲۳٫۲۰% ۲۱٫۹۰% ۱۹٫۰۰% ۲۰٫۰۰% ۱۹٫۷۰% ۲۶٫۹۰% ۲۰٫۶۰%
اردیبهشت ۲۰٫۰۰% ۱۸٫۰۰% ۱۹٫۱۰% ۱۹٫۹۰% ۲۰٫۰۰% ۱۸٫۳۰% ۲۰٫۰۰% ۲۰٫۰۰% ۲۰٫۲۰% ۲۰٫۵۰% ۲۰٫۲۰% ۱۸٫۴۰% ۲۰٫۰۰% ۲۱٫۹۰% ۱۹٫۶۰% ۲۱٫۸۰% ۱۷٫۹۰% ۲۳٫۲۰% ۲۰٫۰۰%
خرداد ۲۰٫۰۰% ۱۷٫۹۰% ۱۹٫۳۰% ۲۰٫۰۰% ۲۰٫۱۰% ۱۸٫۳۰% ۲۰٫۰۰% ۲۰٫۰۰% ۲۰٫۱۰% ۲۰٫۲۰% ۲۰٫۱۰% ۱۸٫۳۰% ۲۰٫۰۰% ۲۱٫۹۰% ۱۹٫۵۰% ۲۱٫۰۰% ۱۷٫۷۰% ۲۲٫۹۰% ۱۹٫۸۰%
تیر ۱۹٫۹۰% ۱۸٫۰۰% ۱۹٫۰۰% ۲۰٫۰۰% ۲۰٫۱۰% ۱۹٫۰۰% ۲۰٫۰۰% ۲۰٫۰۰% ۲۰٫۱۰% ۲۰٫۱۰% ۲۰٫۱۰% ۱۸٫۰۰% ۲۰٫۰۰% ۲۲٫۰۰% ۱۹٫۷۰% ۲۲٫۰۰% ۲۲٫۱۰% ۲۳٫۱۰% ۲۰٫۲۰%
مرداد ۲۰٫۰۰% ۱۸٫۰۰% ۱۹٫۵۰% ۱۹٫۵۰% ۱۹٫۸۰% ۱۹٫۲۰% ۲۰٫۴۰% ۲۰٫۰۰% ۲۰٫۰۰% ۲۰٫۰۰% ۲۰٫۲۰% ۱۸٫۰۰% ۲۰٫۰۰% ۲۱٫۹۰% ۱۹٫۳۰% ۲۲٫۰۰% ۱۹٫۰۰% ۲۳٫۰۰% ۲۰٫۰۰%
شهریور ۲۰٫۰۰% ۱۸٫۰۰% ۲۰٫۰۰% ۱۸٫۰۰% ۱۹٫۲۰% ۱۸٫۳۰% ۲۰٫۰۰% ۱۹٫۹۰% ۱۸٫۴۰% ۱۹٫۲۰% ۱۹٫۸۰% ۱۸٫۰۰% ۲۰٫۰۰% ۲۱٫۹۰% ۱۹٫۳۰% ۲۲٫۱۰% ۲۰٫۲۰% ۲۲٫۰۰% ۱۹٫۷۰%
مهر ۱۶٫۰۰% ۱۷٫۹۰% ۱۹٫۲۰% ۱۸٫۶۰% ۱۹٫۳۰% ۱۷٫۳۰% ۲۰٫۷۰% ۱۹٫۸۰% ۱۸٫۲۰% ۱۹٫۱۰% ۲۰٫۰۰% ۱۸٫۰۰% ۲۰٫۰۰% ۱۹٫۶۰% ۱۹٫۴۰% ۲۲٫۰۰% ۲۴٫۱۰% ۲۱٫۲۰% ۱۹٫۵۰%
آبان ۱۶٫۰۰% ۱۸٫۰۰% ۱۸٫۹۰% ۱۷٫۴۰% ۱۸٫۲۰% ۱۷٫۳۰% ۲۰٫۰۰% ۱۹٫۸۰% ۱۸٫۰۰% ۱۹٫۵۰% ۱۹٫۴۰% ۱۸٫۰۰% ۱۹٫۰۰% ۱۸٫۸۰% ۲۰٫۰۰% ۲۲٫۰۰% ۲۲٫۴۰% ۱۹٫۶۰% ۱۹٫۰۰%
آذر ۱۶٫۰۰% ۱۸٫۰۰% ۱۸٫۰۰% ۱۷٫۳۰% ۱۸٫۶۰% ۱۷٫۳۰% ۲۰٫۰۰% ۱۹٫۴۰% ۱۸٫۰۰% ۱۸٫۷۰% ۱۹٫۶۰% ۱۸٫۳۰% ۱۹٫۰۰% ۱۸٫۶۰% ۲۰٫۰۰% ۲۰٫۲۰% ۲۱٫۶۰% ۱۹٫۶۰% ۱۸٫۸۰%
دی ۱۶٫۰۰% ۱۸٫۰۰% ۱۸٫۰۰% ۱۷٫۲۰% ۱۸٫۴۰% ۱۷٫۳۰% ۲۰٫۰۰% ۱۸٫۸۰% ۱۸٫۸۰% ۱۷٫۷۰% ۱۸٫۲۰% ۱۸٫۵۰% ۱۹٫۰۰% ۱۸٫۸۰% ۲۰٫۲۰% ۱۹٫۶۰% ۲۱٫۵۰% ۱۹٫۸۰% ۱۸٫۷۰%
بهمن ۱۵٫۹۰% ۲۰٫۵۰% ۱۷٫۲۰% ۱۷٫۰۰% ۱۸٫۴۰% ۱۸٫۰۰% ۲۰٫۰۰% ۱۸٫۲۰% ۱۹٫۱۰% ۱۸٫۸۰% ۱۹٫۷۰% ۱۵٫۵۰% ۱۹٫۰۰% ۲۰٫۰۰% ۱۹٫۸۰% ۲۰٫۸۰% ۲۱٫۲۰% ۲۰٫۰۰% ۱۸٫۸۰%
اسفند ۱۶٫۰۰% ۱۵٫۰۰% ۱۸٫۰۰% ۱۷٫۵۰% ۱۸٫۱۰% ۱۸٫۰۰% ۲۰٫۰۰% ۱۹٫۰۰% ۱۹٫۰۰% ۲۰٫۲۰% ۱۹٫۵۰% ۱۸٫۱۰% ۲۰٫۵۰% ۲۰٫۰۰% ۱۷٫۶۰% ۲۰٫۷۰% ۲۱٫۳۰% ۲۰٫۰۰% ۱۸٫۸۰%
۱۳۹۷ فروردین ۱۷٫۱۰% ۱۸٫۰۰% ۱۸٫۰۰% ۱۷٫۷۰% ۱۸٫۲۰% ۱۸٫۳۰% ۱۸٫۵۰% ۱۸٫۳۰% ۱۹٫۲۰% ۱۸٫۸۰% ۱۹٫۳۰% ۱۸٫۰۰% ۲۰٫۱۰% ۲۰٫۰۰% ۱۹٫۰۰% ۱۷٫۷۰% ۲۲٫۷۰% ۲۰٫۰۰% ۱۸٫۸۰%
اردیبهشت ۱۹٫۸۰% ۱۸٫۰۰% ۱۷٫۰۰% ۱۷٫۴۰% ۱۷٫۸۰% ۱۸٫۳۰% ۱۸٫۵۰% ۱۸٫۰۰% ۱۹٫۱۰% ۱۸٫۹۰% ۱۸٫۲۰% ۱۶٫۱۰% ۲۰٫۰۰% ۱۹٫۴۰% ۱۷٫۷۰% ۱۸٫۸۰% ۲۳٫۱۰% ۲۰٫۴۰% ۱۸٫۷۰%
خرداد ۱۶٫۰۰% ۱۸٫۰۰% ۱۸٫۰۰% ۱۸٫۰۰% ۱۸٫۲۰% ۱۸٫۳۰% ۱۸٫۶۰% ۱۸٫۶۰% ۱۸٫۶۰% ۱۸٫۷۰% ۱۹٫۱۰% ۱۹٫۳۰% ۲۰٫۰۰% ۲۰٫۲۰% ۲۱٫۳۰% ۲۱٫۹۰% ۲۲٫۶۰% ۲۴٫۰۰% ۱۹٫۴۰%
میانگین ۱۲ ماه گذشته ۱۷٫۴۰% ۱۷٫۹۰% ۱۸٫۴۰% ۱۸٫۰۰% ۱۸٫۷۰% ۱۸٫۱۰% ۱۹٫۷۰% ۱۹٫۲۰% ۱۸٫۹۰% ۱۹٫۱۰% ۱۹٫۴۰% ۱۷٫۸۰% ۱۹٫۷۰% ۲۰٫۱۰% ۱۹٫۵۰% ۲۰٫۸۰% ۲۱٫۸۰% ۲۱٫۱۰%

 

براساس اطلاعات جدول فوق، روند نزولی متوسط نرخ بازده صندوق­‌ها از شهریورماه آغاز شده و تا پایان دی­ماه به ۱۸٫۷ درصد رسیده ولی در بهمن­‌ماه روند نزولی آن متوقف شده و بعد از چند ماه ثبات، مجدداً در خردادماه این نرخ به ۱۹٫۴ درصد افزایش یافته است. در خرداد­ماه بازده ۱۱ صندوق نسبت به ماه قبل افزایش یافته، بازده ۴ صندوق کاهش پیدا کرده و بازده ۳ صندوق نیز تغییری نسبت به اردیبشهت‌ماه نداشته­ است.

صندوق­‌های “بانک گردشگری”، “گسترش فردای ایرانیان”، “کوثر یکم”، ” کاردان” و گنجینه زرین شهر” بازده بالای ۲۰ درصد را در خرداد­ماه برای سرمایه­‌گذاران خود پرداخت کرده­‌اند.

بازده صندوق­‌های سرمایه­‌گذاری با هدف بررسی اینکه صندوق­‌های سرمایه‌گذاری چه هزینه‌­ای را در ازای جذب منابع در اختیار خود متحمل می­‌شوند نیز می­‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بیش از ۶۲ درصد منابع این صندوق‌­ها به صورت سپرده در اختیار سیستم بانکی است و سود تقسیمی پرداختی صندوق­‌ها به طور غیرمستقیم هزینه تامین منابع سیستم بانکی را تحت تاثیر قرار می‌­دهد. صندوق­‌های “اندوخته پایدار سپهر (بانک صادرات)”، “اندیشه فردا (بانک پاسارگاد)”، “امید انصار (بانک انصار)” و “توسعه تعاون صبا (بانک توسعه تعاون)” با پرداخت نرخ­های کمتر از ۱۸ درصد در خرداد­ماه، در کاهش هزینه جذب منابع خود موفق‌­تر عمل کرد‌­اند. در مقابل، “صندوق بانک گردشگری” و صندوق گسترش فردای ایرانیان (بانک آینده)” با پرداخت سود تقسیمی معادل سالانه بیش از ۲۲ درصد، هزینه بالاتری را برای تجهیز منابع متحمل شده است.

همچنین در دوره یکساله منتهی به خرداد ۹۷ نیز صندوق­‌های “اندوخته پایدار سپهر”، “یکم بانک کشاورزی” و “اندیشه فردا” با پرداخت نرخ­‌های کمتر از ۱۸ درصد در کاهش هزینه­‌های خود موفق‌­تربوده‌­اند و صندوق­‌های “گسترش فردای ایرانیان”، “بانک گردشگری”، “کوثر یکم” و “گنجینه زرین شهر” با نرخ­های ۱۲ ماهه بالاتر از ۲۰ درصد، هزینه بیشتری را جهت تجهیز منابع برای بانک­های خود متحمل شده‌­اند.

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد