۱۸٫۷ درصد، بازده معادل سالانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ در اردیبهشت‌ماه

news-date

تاریخ انتشار: ۵ خرداد, ۱۳۹۷ - آخرین بروز رسانی : ۵ خرداد, ۱۳۹۷

رسام مگ گزارش می‌دهد؛

چند پرسش مهم در مورد صندوق­‌های با درآمد ثابت وجود دارد که برای سرمایه­‌گذاران، مدیران صندوق­‌ها و همچنین نهادهای ناظر می­‌تواند حائز اهمیت باشد:

نرخ بازده ماهانه برای دارندگان واحدهای سرمایه­‌گذاری صندوق­‌های با درآمد ثابت (که دارای پرداخت سود ماهانه هستند) چقدر است؟
کدام صندوق­‌ها نرخ‌­های بازده بالاتری را برای دارندگان واحدهای سرمایه­‌گذاری خود ایجاد کرده­‌اند؟ در طول ماه‌­های گذشته و بویژه بعد از ابلاغیه کاهش نرخ سود بانکی در شهریورماه ۱۳۹۶ و نیز بعد از بخشنامه افزایش نرخ گواهی سپرده بانکی در بهمن­‌ماه ۱۳۹۶، این نرخ چه تغییری داشته است؟
کدامیک از صندوق­‌های سرمایه­‌گذاری با درآمد ثابت در مدیریت و کاهش هزینه­‌های جذب منابع موفق­‌تر عمل کرده­‌اند؟

برای پاسخ به این موضوعات، با انتخاب یک نمونه ۱۸ تایی از صندوق­‌های با درآمد ثابت بزرگ (شامل صندوق­‌های گسترش فردای ایرانیان (بانک آینده)، با درآمد ثابت کاردان (بانک تجارت)، لوتوس پارسیان (بانک پارسیان)،  کوثر یکم (موسسه اعتباری کوثر)، بانک ایران زمین (بانک ایران زمین)، نگین رفاه (بانک رفاه کارگران)، ره آورد آباد مسکن (بانک مسکن)، گنجینه زرین شهر (بانک شهر)، مشترک یکم ایرانیان (کارگزاری تامین سرمایه نوین)، یکم کارگزاری بانک کشاورزی (بانک کشاورزی)، بانک گردشگری (بانک گردشگری)، گنجینه امید ایرانیان (بانک سپه)، مشترک اتیه نوین (کارگزاری تامین سرمایه نوین)، امید انصار (بانک انصار)، اندیشه فردا (بانک پاسارگاد)، اندوخته ملت (بانک ملت)، توسعه تعاون صبا (بانک توسعه تعاون)، اندوخته پایدار سپهر (بانک صادرات))، که بیش از ۸۹ درصد ارزش خالص دارایی صندوق‌­های با درآمد ثابت را به خود اختصاص می­‌دهند و با استفاده از سودهای تقسیمی پرداختی آنها، تعداد دارندگان واحدهای سرمایه­‌گذاری آنها در زمان تقسیم سود و خالص ارزش دارایی صندوق در زمان تقسیم سود، نرخ‌­های ماهانه تقسیم سود محاسبه گردید. سپس جهت ایجاد امکان مقایسه بهتر صندوق­‌ها، نرخ­‌های معادل سالانه محاسبه گردید. در ادامه نتیجه محاسبات انجام­ شده ارائه می­‌گردد:

برای بررسی اینکه بازده محقق­ شده در هر ماه برای دارنده واحدهای سرمایه­‌گذاری چقدر بوده، با فرض اینکه سرمایه­‌گذار از ابتدا تا پایان ماه واحدهای سرمایه­‌گذاری را در تملک داشته، نرخ بازده وی محاسبه شده است. جدول زیر روند تغییر نرخ بازده

معادل سالانه را برای هر صندوق در طول ماه‌­های سال گذشته  تاکنون ارائه می­‌نماید:

صندوق سال یکم کارگزاری بانک کشاورزی (بانک کشاورزی) امید انصار (بانک انصار) توسعه تعاون صبا (بانک توسعه تعاون) با درآمد ثابت کاردان (بانک تجارت) گنجینه امید ایرانیان (بانک سپه) اندیشه فردا (بانک پاسارگاد) ره آورد آباد مسکن (بانک مسکن) مشترک اتیه نوین (کارگزاری تامین سرمایه نوین) اندوخته ملت (بانک ملت) لوتوس پارسیان (بانک پارسیان) با درآمد ثابت کوثر یکم (موسسه اعتباری کوثر) مشترک یکم ایرانیان (کارگزاری تامین سرمایه نوین) نگین رفاه (بانک رفاه کارگران) گنجینه زرین شهر (بانک شهر) اندوخته پایدار سپهر (بانک صادرات) بانک ایران زمین (بانک ایران زمین)  بانک گردشگری (بانک گردشگری) گسترش فردای ایرانیان (بانک آینده) میانگین
فروردین ماه ۱۳۹۶ ۲۱٫۰% ۲۲٫۸% ۲۰٫۶% ۱۹٫۰% ۱۹٫۵% ۱۸٫۰% ۱۹٫۴% ۱۹٫۶% ۱۸٫۳% ۱۹٫۴% ۲۰٫۰% ۲۰٫۴% ۲۰٫۳% ۲۱٫۹% ۱۹٫۹% ۲۳٫۲% ۲۶٫۹% ۱۹٫۷% ۲۰٫۶%
اردیبهشت ماه ۱۸٫۴% ۱۹٫۱% ۱۹٫۹% ۱۹٫۶% ۲۰٫۰% ۱۸٫۰% ۲۰٫۰% ۲۰٫۲% ۱۸٫۳% ۲۰٫۰% ۲۱٫۸% ۲۰٫۵% ۲۰٫۲% ۲۱٫۹% ۲۰٫۰% ۲۰٫۰% ۲۳٫۲% ۱۷٫۹% ۲۰٫۰%
خردادماه ۱۸٫۳% ۱۹٫۳% ۲۰٫۰% ۱۹٫۵% ۲۰٫۱% ۱۷٫۹% ۲۰٫۰% ۲۰٫۱% ۱۸٫۳% ۲۰٫۰% ۲۱٫۰% ۲۰٫۲% ۲۰٫۱% ۲۱٫۹% ۲۰٫۰% ۲۰٫۰% ۲۲٫۹% ۱۷٫۷% ۱۹٫۸%
تیرماه ۱۸٫۰% ۱۹٫۰% ۲۰٫۰% ۱۹٫۷% ۲۰٫۱% ۱۸٫۰% ۲۰٫۰% ۲۰٫۱% ۱۹٫۰% ۲۰٫۰% ۲۲٫۰% ۲۰٫۱% ۲۰٫۱% ۲۲٫۰% ۱۹٫۹% ۲۰٫۰% ۲۳٫۱% ۲۲٫۱% ۲۰٫۲%
مردادماه ۱۸٫۰% ۱۹٫۵% ۱۹٫۵% ۱۹٫۳% ۱۹٫۸% ۱۸٫۰% ۲۰٫۰% ۲۰٫۲% ۱۹٫۲% ۲۰٫۴% ۲۲٫۰% ۲۰٫۰% ۲۰٫۰% ۲۱٫۹% ۲۰٫۰% ۲۰٫۰% ۲۳٫۰% ۱۹٫۰% ۲۰٫۰%
شهریورماه  ۱۸٫۰% ۲۰٫۰% ۱۸٫۰% ۱۹٫۳% ۱۹٫۲% ۱۸٫۰% ۱۹٫۹% ۱۹٫۸% ۱۸٫۳% ۲۰٫۰% ۲۲٫۱% ۱۹٫۲% ۱۸٫۴% ۲۱٫۹% ۲۰٫۰% ۲۰٫۰% ۲۲٫۰% ۲۰٫۲% ۱۹٫۷%
مهرماه ۱۸٫۰% ۱۹٫۲% ۱۸٫۶% ۱۹٫۴% ۱۹٫۳% ۱۷٫۹% ۱۹٫۸% ۲۰٫۰% ۱۷٫۳% ۲۰٫۷% ۲۲٫۰% ۱۹٫۱% ۱۸٫۲% ۱۹٫۶% ۱۶٫۰% ۲۰٫۰% ۲۱٫۲% ۲۴٫۱% ۱۹٫۵%
آبان ماه ۱۸٫۰% ۱۸٫۹% ۱۷٫۴% ۲۰٫۰% ۱۸٫۲% ۱۸٫۰% ۱۹٫۸% ۱۹٫۴% ۱۷٫۳% ۲۰٫۰% ۲۲٫۰% ۱۹٫۵% ۱۸٫۰% ۱۸٫۸% ۱۶٫۰% ۱۹٫۰% ۱۹٫۶% ۲۲٫۴% ۱۹٫۰%
آذرماه ۱۸٫۳% ۱۸٫۰% ۱۷٫۳% ۲۰٫۰% ۱۸٫۶% ۱۸٫۰% ۱۹٫۴% ۱۹٫۶% ۱۷٫۳% ۲۰٫۰% ۲۰٫۲% ۱۸٫۷% ۱۸٫۰% ۱۸٫۶% ۱۶٫۰% ۱۹٫۰% ۱۹٫۶% ۲۱٫۶% ۱۸٫۸%
دی ماه ۱۸٫۵% ۱۸٫۰% ۱۷٫۲% ۲۰٫۲% ۱۸٫۴% ۱۸٫۰% ۱۸٫۸% ۱۸٫۲% ۱۷٫۳% ۲۰٫۰% ۱۹٫۶% ۱۷٫۷% ۱۸٫۸% ۱۸٫۸% ۱۶٫۰% ۱۹٫۰% ۱۹٫۸% ۲۱٫۵% ۱۸٫۷%
بهمن ماه ۱۵٫۵% ۱۷٫۲% ۱۷٫۰% ۱۹٫۸% ۱۸٫۴% ۲۰٫۵% ۱۸٫۲% ۱۹٫۷% ۱۸٫۰% ۲۰٫۰% ۲۰٫۸% ۱۸٫۸% ۱۹٫۱% ۲۰٫۰% ۱۵٫۹% ۱۹٫۰% ۲۰٫۰% ۲۱٫۲% ۱۸٫۸%
اسفندماه ۱۸٫۱% ۱۸٫۰% ۱۷٫۵% ۱۷٫۶% ۱۸٫۱% ۱۵٫۰% ۱۹٫۰% ۱۹٫۵% ۱۸٫۰% ۲۰٫۰% ۲۰٫۷% ۲۰٫۲% ۱۹٫۰% ۲۰٫۰% ۱۶٫۰% ۲۰٫۵% ۲۰٫۰% ۲۱٫۳% ۱۸٫۸%
فروردین ماه ۱۳۹۷ ۱۸٫۰% ۱۸٫۰% ۱۷٫۷% ۱۹٫۰% ۱۸٫۲% ۱۸٫۰% ۱۸٫۳% ۱۹٫۳% ۱۸٫۳% ۱۸٫۵% ۱۷٫۷% ۱۸٫۸% ۱۹٫۲% ۲۰٫۰% ۱۷٫۱% ۲۰٫۱% ۲۰٫۰% ۲۲٫۷% ۱۸٫۸%
اردیبهشت ماه ۱۶٫۱% ۱۷٫۰% ۱۷٫۴% ۱۷٫۷% ۱۷٫۸% ۱۸٫۰% ۱۸٫۰% ۱۸٫۲% ۱۸٫۳% ۱۸٫۵% ۱۸٫۸% ۱۸٫۹% ۱۹٫۱% ۱۹٫۴% ۱۹٫۸% ۲۰٫۰% ۲۰٫۴% ۲۳٫۱% ۱۸٫۷%
میانگین ۱۲ ماه گذشته ۱۷٫۷% ۱۸٫۵% ۱۸٫۱% ۱۹٫۳% ۱۸٫۹% ۱۷٫۹% ۱۹٫۳% ۱۹٫۵% ۱۸٫۱% ۱۹٫۸% ۲۰٫۷% ۱۹٫۳% ۱۹٫۰% ۲۰٫۲% ۱۷٫۷% ۱۹٫۷% ۲۱٫۰% ۲۱٫۴%

براساس اطلاعات جدول فوق، روند نزولی متوسط نرخ بازده صندوق­‌ها از شهریورماه آغاز شده و تا پایان دی­‌ماه به ۱۸٫۷ درصد رسیده ولی در بهمن­‌ماه به ۱۸٫۸ درصد افزایش یافته و مجدداً در اردیبهشت­‌ماه به ۱۸٫۷ درصد کاهش یافته است. در اردیبهشت‌ماه بازده ۱۰ صندوق نسبت به ماه قبل کاهش یافته، بازده ۵ صندوق افزایش پیدا کرده و بازده ۳ صندوق نیز تغییری نسبت به فروردین­‌ماه نداشته­ است.

صندوق‌­های “گسترش فردای ایرانیان”، “بانک گردشگری” و “ایران زمین” بازده بالای ۲۰ درصد را در اردیبهشت­‌ماه برای سرمایه­‌گذاران خود پرداخت کرده­‌اند.

بازده صندوق­‌های سرمایه­‌گذاری با هدف بررسی اینکه صندوق­‌های سرمایه‌گذاری چه هزینه­‌ای را در ازای جذب منابع در اختیار خود متحمل می­‌شوند نیز می­‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بیش از ۶۲ درصد منابع این صندوق‌­ها به صورت سپرده در اختیار سیستم بانکی است و سود تقسیمی پرداختی صندوق­‌ها به طور غیرمستقیم هزینه تامین منابع سیستم بانکی را تحت تاثیر قرار می‌­دهد. صندوق­‌های “یکم کارگزاری بانک کشاورزی (بانک کشاورزی)”،  “امید انصار (بانک انصار)”،   “توسعه تعاون صبا (بانک توسعه تعاون)”، “با درآمد ثابت کاردان (بانک تجارت)”، ” گنجینه امید ایرانیان (بانک سپه)”، “اندیشه فردا (بانک پاسارگاد)”، و “ره­‌آورد آباد مسکن (بانک مسکن)” با پرداخت نرخ‌­های کمتر از ۱۸ درصد در اردیبهشت­‌ماه، در کاهش هزینه جذب منابع خود موفق‌­تر عمل کرد‌ه‌­اند. در مقابل، “صندوق گسترش فردای ایرانیان (بانک آینده)” با پرداخت سود تقسیمی معادل سالانه ۲۳٫۱ درصد، هزینه بالاتری را برای تجهیز منابع متحمل شده است.

همچنین در دوره یک‌ساله منتهی به اردیبهشت ۹۷ نیز صندوق­‌های “یکم بانک کشاورزی”، “اندوخته پایدار سپهر” و “اندیشه فردا” با پرداخت نرخ­‌های کمتر از ۱۸ درصد در کاهش هزینه­‌های خود موفق‌­تر بوده‌­اند و صندوق­‌های “گسترش فردای ایرانیان”، “بانک گردشگری”، “کوثر یکم” و “گنجینه زرین شهر” با نرخ­‌های ۱۲ ماهه بالاتر از ۲۰ درصد هزینه بیشتری را جهت تجهیز منابع برای بانک­‌های خود ایجاد کرده‌­اند.

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد