سامانه ساتما

news-date

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین, ۱۳۹۷ - آخرین بروز رسانی : ۲۳ فروردین, ۱۳۹۷

سامانه ساتما www.irabo.ir در چند سال اخیر، طراحی و انتشار اوراق بهادار در چارچوب صنعت مالی اسلامی در ایران پیشرفت زیادی داشته است. اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز از جمله ابزارهای تامین مالی هستند که با شریعت سازگارند و می توان آن ها را در بازار ثانویه ای که توسط نیروهای عرضه و تقاضا …

سامانه ساتما

در چند سال اخیر، طراحی و انتشار اوراق بهادار در چارچوب صنعت مالی اسلامی در ایران پیشرفت زیادی داشته است. اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز از جمله ابزارهای تامین مالی هستند که با شریعت سازگارند و می توان آن ها را در بازار ثانویه ای که توسط نیروهای عرضه و تقاضا تعیین قیمت می شوند، خرید و فروش نمود. اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، استصناع و گواهی سپرده، اوراقی از جنس ابزارهای مالی با درآمد ثابت هستند که تا کنون در ایران منتشر شده اند و در بازارهای مالی خرید و فروش می شوند. تعهدات مربوط به این اوراق مشخص و از پیش تعیین شده اند. سامانه ساتما به منظور گردآوری، پردازش و انتشار اطلاعات اوراق با درآمد ثابت راه‌اندازی شده است.

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد