متوسط نرخ بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری در آخرین ماه سال ۱۳۹۶ در نرخ ۱۸٫۸ثابت باقی ماند

news-date

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین, ۱۳۹۷ - آخرین بروز رسانی : ۱۵ فروردین, ۱۳۹۷

رسام مگ گزارش می­‌دهد؛

چند پرسش مهم در مورد صندوق­‌های با درآمد ثابت وجود دارد که برای سرمایه­‌گذاران، مدیران صندوق­‌ها و همچنین نهادهای ناظر می­‌تواند حائز اهمیت باشد:

نرخ بازده ماهانه برای دارندگان واحدهای سرمایه­‌گذاری صندوق­‌های با درآمد ثابت (که دارای پرداخت سود ماهانه هستند) چقدر است؟
کدام صندوق­‌ها نرخ­‌های بازده بالاتری را برای دارندگان واحدهای سرمایه­‌گذاری خود ایجاد کرده­‌اند؟ در طول ماه‌­های مختلف سال ۱۳۹۶ و بویژه بعد از ابلاغیه کاهش نرخ سود بانکی و نیز بعد از بخشنامه افزایش نرخ گواهی سپرده بانکی، این نرخ چه تغییری داشته است؟
کدام یک از صندوق­‌های سرمایه­‌گذاری با درآمد ثابت در مدیریت و کاهش هزینه­‌های جذب منابع موفق­‌تر عمل کرده­‌اند؟

برای پاسخ به این موضوعات، با انتخاب یک نمونه ۱۸ تایی از صندوق­‌های با درآمد ثابت بزرگ (شامل صندوق­‌های گسترش فردای ایرانیان (بانک آینده)، با درآمد ثابت کاردان (بانک تجارت)، لوتوس پارسیان (بانک پارسیان)، کوثر یکم (موسسه اعتباری کوثر)، بانک ایران زمین (بانک ایران زمین)، نگین رفاه (بانک رفاه کارگران)، ره آورد آباد مسکن (بانک مسکن)، گنجینه زرین شهر (بانک شهر)، مشترک یکم ایرانیان (کارگزاری تامین سرمایه نوین)، یکم کارگزاری بانک کشاورزی (بانک کشاورزی)، بانک گردشگری (بانک گردشگری)، گنجینه امید ایرانیان (بانک سپه)، مشترک اتیه نوین (کارگزاری تامین سرمایه نوین)، امید انصار (بانک انصار)، اندیشه فردا (بانک پاسارگاد)، اندوخته ملت (بانک ملت)، توسعه تعاون صبا (بانک توسعه تعاون)، اندوخته پایدار سپهر (بانک صادرات))، که بیش از ۸۸ درصد ارزش خالص دارایی صندوق‌­های با درآمد ثابت را به خود اختصاص می­‌دهند و با استفاده از سودهای تقسیمی پرداختی آنها، تعداد دارندگان واحدهای سرمایه­‌گذاری آنها در زمان تقسیم سود و خالص ارزش دارایی صندوق در زمان تقسیم سود، نرخ‌­های ماهانه تقسیم سود محاسبه گردید. سپس جهت ایجاد امکان مقایسه بهتر صندوق­‌ها، نرخ­‌های معادل سالانه محاسبه گردید. در ادامه نتیجه محاسبات انجام­ شده ارائه می­‌گردد:

بررسی نرخ بازده سرمایه­‌گذارانبرای بررسی اینکه بازده محقق­ شده در هر ماه برای دارنده واحدهای سرمایه­‌گذاری چقدر بوده، با فرض اینکه سرمایه­‌گذار از ابتدا تا پایان ماه واحدهای سرمایه­‌گذاری را در تملک داشته، نرخ بازده وی محاسبه شده است. جدول زیر روند تغییر نرخ بازده معادل سالانه را برای هر صندوق در طول ماه‌­های سال گذشته ارائه می­‌نماید:

گسترش فردای ایرانیان (بانک آینده) با درآمد ثابت کوثر یکم (موسسه اعتباری کوثر) بانک ایران زمین (بانک ایران زمین) مشترک یکم ایرانیان (کارگزاری تامین سرمایه نوین) لوتوس پارسیان (بانک پارسیان) گنجینه زرین شهر (بانک شهر)  بانک گردشگری (بانک گردشگری) مشترک اتیه نوین (کارگزاری تامین سرمایه نوین) ره آورد آباد مسکن (بانک مسکن) نگین رفاه (بانک رفاه کارگران) گنجینه امید ایرانیان (بانک سپه) یکم کارگزاری بانک کشاورزی (بانک کشاورزی) امید انصار (بانک انصار) اندوخته ملت (بانک ملت) با درآمد ثابت کاردان (بانک تجارت) توسعه تعاون صبا (بانک توسعه تعاون) اندوخته پایدار سپهر (بانک صادرات) اندیشه فردا (بانک پاسارگاد) میانگین
۱۹٫۷% ۲۰٫۰% ۲۳٫۲% ۲۰٫۴% ۱۹٫۴% ۲۱٫۹% ۲۶٫۹% ۱۹٫۶% ۱۹٫۴% ۲۰٫۳% ۱۹٫۵% ۲۱٫۰% ۲۲٫۸% ۱۸٫۳% ۱۹٫۰% ۲۰٫۶% ۱۹٫۹% ۱۸٫۰% ۲۰٫۶%
۱۷٫۹% ۲۱٫۸% ۲۰٫۰% ۲۰٫۵% ۲۰٫۰% ۲۱٫۹% ۲۳٫۲% ۲۰٫۲% ۲۰٫۰% ۲۰٫۲% ۲۰٫۰% ۱۸٫۴% ۱۹٫۱% ۱۸٫۳% ۱۹٫۶% ۱۹٫۹% ۲۰٫۰% ۱۸٫۰% ۲۰٫۰%
۱۷٫۷% ۲۱٫۰% ۲۰٫۰% ۲۰٫۲% ۲۰٫۰% ۲۱٫۹% ۲۲٫۹% ۲۰٫۱% ۲۰٫۰% ۲۰٫۱% ۲۰٫۱% ۱۸٫۳% ۱۹٫۳% ۱۸٫۳% ۱۹٫۵% ۲۰٫۰% ۲۰٫۰% ۱۷٫۹% ۱۹٫۸%
۲۲٫۱% ۲۲٫۰% ۲۰٫۰% ۲۰٫۱% ۲۰٫۰% ۲۲٫۰% ۲۳٫۱% ۲۰٫۱% ۲۰٫۰% ۲۰٫۱% ۲۰٫۱% ۱۸٫۰% ۱۹٫۰% ۱۹٫۰% ۱۹٫۷% ۲۰٫۰% ۱۹٫۹% ۱۸٫۰% ۲۰٫۲%
۱۹٫۰% ۲۲٫۰% ۲۰٫۰% ۲۰٫۰% ۲۰٫۴% ۲۱٫۹% ۲۳٫۰% ۲۰٫۲% ۲۰٫۰% ۲۰٫۰% ۱۹٫۸% ۱۸٫۰% ۱۹٫۵% ۱۹٫۲% ۱۹٫۳% ۱۹٫۵% ۲۰٫۰% ۱۸٫۰% ۲۰٫۰%
۲۰٫۲% ۲۲٫۱% ۲۰٫۰% ۱۹٫۲% ۲۰٫۰% ۲۱٫۹% ۲۲٫۰% ۱۹٫۸% ۱۹٫۹% ۱۸٫۴% ۱۹٫۲% ۱۸٫۰% ۲۰٫۰% ۱۸٫۳% ۱۹٫۳% ۱۸٫۰% ۲۰٫۰% ۱۸٫۰% ۱۹٫۷%
۲۴٫۱% ۲۲٫۰% ۲۰٫۰% ۱۹٫۱% ۲۰٫۷% ۱۹٫۶% ۲۱٫۲% ۲۰٫۰% ۱۹٫۸% ۱۸٫۲% ۱۹٫۳% ۱۸٫۰% ۱۹٫۲% ۱۷٫۳% ۱۹٫۴% ۱۸٫۶% ۱۶٫۰% ۱۷٫۹% ۱۹٫۵%
۲۲٫۴% ۲۲٫۰% ۱۹٫۰% ۱۹٫۵% ۲۰٫۰% ۱۸٫۸% ۱۹٫۶% ۱۹٫۴% ۱۹٫۸% ۱۸٫۰% ۱۸٫۲% ۱۸٫۰% ۱۸٫۹% ۱۷٫۳% ۲۰٫۰% ۱۷٫۴% ۱۶٫۰% ۱۸٫۰% ۱۹٫۰%
۲۱٫۶% ۲۰٫۲% ۱۹٫۰% ۱۸٫۷% ۲۰٫۰% ۱۸٫۶% ۱۹٫۶% ۱۹٫۶% ۱۹٫۴% ۱۸٫۰% ۱۸٫۶% ۱۸٫۳% ۱۸٫۰% ۱۷٫۳% ۲۰٫۰% ۱۷٫۳% ۱۶٫۰% ۱۸٫۰% ۱۸٫۸%
۲۱٫۵% ۱۹٫۶% ۱۹٫۰% ۱۷٫۷% ۲۰٫۰% ۱۸٫۸% ۱۹٫۸% ۱۸٫۲% ۱۸٫۸% ۱۸٫۸% ۱۸٫۴% ۱۸٫۵% ۱۸٫۰% ۱۷٫۳% ۲۰٫۲% ۱۷٫۲% ۱۶٫۰% ۱۸٫۰% ۱۸٫۷%
۲۱٫۲% ۲۰٫۸% ۱۹٫۰% ۱۸٫۸% ۲۰٫۰% ۲۰٫۰% ۲۰٫۰% ۱۹٫۷% ۱۸٫۲% ۱۹٫۱% ۱۸٫۴% ۱۵٫۵% ۱۷٫۲% ۱۸٫۰% ۱۹٫۸% ۱۷٫۰% ۱۵٫۹% ۲۰٫۵% ۱۸٫۸%
۲۱٫۳% ۲۰٫۷% ۲۰٫۵% ۲۰٫۲% ۲۰٫۰% ۲۰٫۰% ۲۰٫۰% ۱۹٫۵% ۱۹٫۰% ۱۹٫۰% ۱۸٫۱% ۱۸٫۱% ۱۸٫۰% ۱۸٫۰% ۱۷٫۶% ۱۷٫۵% ۱۶٫۰% ۱۵٫۰% ۱۸٫۸%
۲۰٫۷% ۲۱٫۲% ۲۰٫۰% ۱۹٫۵% ۲۰٫۰% ۲۰٫۶% ۲۱٫۸% ۱۹٫۷% ۱۹٫۵% ۱۹٫۲% ۱۹٫۲% ۱۸٫۲% ۱۹٫۱% ۱۸٫۱% ۱۹٫۴% ۱۸٫۶% ۱۸٫۰% ۱۷٫۹%

براساس اطلاعات جدول فوق، روند نزولی متوسط نرخ بازده صندوق­‌ها از شهریورماه آغاز شده و تا پایان دی­ماه به ۱۸٫۷ درصد رسیده ولی در بهمن­‌ماه به ۱۸٫۸ درصد افزایش یافته و در اسفندماه نیز در همین نرخ باقی مانده است. در اسفندماه بازده ۹ صندوق نسبت به ماه قبل افزایش و بازده ۶ صندوق با کاهش مواجه شده و ۳ صندوق نیز تغییری در بازده ماهانه خود نداده‌­اند.

صندوق­‌های “گسترش فردای ایرانیان”، “کوثر یکم”، “ایران زمین”، “مشترک یکم ایرانیان”، “لوتوس پارسیان”، “گنجینه زرین شهر” و “بانک گردشگری” بازده بالای ۲۰ درصد را در اسفند­ماه برای سرمایه­‌گذاران خود پرداخت کرده­‌اند.

بازده صندوق­‌های سرمایه­‌گذاری با هدف بررسی اینکه صندوق­‌های سرمایه‌گذاری چه هزینه­‌ای را در ازای جذب منابع در اختیار خود متحمل می­‌شوند نیز می­‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بیش از ۶۲ درصد منابع این صندوق‌­ها به صورت سپرده در اختیار سیستم بانکی است و سود تقسیمی پرداختی صندوق­‌ها به طور غیرمستقیم هزینه تامین منابع سیستم بانکی را تحت تاثیر قرار می‌‌دهد. صندوق­‌های”اندیشه فردا (بانک پاسارگاد)”، “اندوخته پایدار سپهر (بانک صادرات)”، “توسعه تعاون (بانک توسعه تعاون)”، “کاردان (بانک تجارت)”، “اندوخته ملت (بانک ملت)” و “امید انصار (بانک انصار)”با پرداخت نرخ­های کمتر از ۱۸ درصد در اسفندماه، در کاهش هزینه جذب منابع خود موفق‌­تر عمل کرد‌­اند.

 

 

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد