بررسی وضعیت صندوق‌های قابل معامله در بورس تهران و فرابورس

news-date

تاریخ انتشار: ۶ فروردین, ۱۳۹۷ - آخرین بروز رسانی : ۶ فروردین, ۱۳۹۷

بر اساس آخرین اطلاعات موجود در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

بر اساس اطلاعات سامانه رسام و نیز اطلاعاتی که از سایر منابع رسمی اطلاعاتی بازار سرمایه ثبت شده است، آخرین وضعیت صندوق‌­های قابل معامله در روز ششم فروردین­‌ماه سال جاری به شرح زیر می‌­باشد.

نام صندوق نماد نوع صندوق تاریخ تاسیس عمر صندوق (روز) قیمت صدور قیمت ابطال آخرین قیمت قیمت پایانی
آرمان سپهر آیندگان آسام قابل معامله مختلط ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ ۱,۶۶۱ ۱۷,۲۰۸ ۱۷,۰۴۴ ۱۶,۵۷۳ ۱۶,۵۷۳
سپهر کاریزما کاریس قابل معامله سهامی ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ ۱,۶۱۶ ۱۲,۹۰۷ ۱۲,۷۲۵ ۱۲,۳۷۸ ۱۲,۳۷۸
آسمان آرمانی سهام آساس قابل معامله سهامی ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ ۱,۵۶۰ ۱۲,۳۰۷ ۱۲,۱۵۵ ۱۲,۰۱۵ ۱۲,۰۱۵
توسعه اندوخته آینده اطلس قابل معامله سهامی ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ ۱,۵۴۹ ۱۴,۶۹۹ ۱۴,۵۲۰ ۱۴,۲۱۹ ۱۴,۲۴۳
سپهر اندیشه نوین صنوین قابل معامله مختلط ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ ۱,۵۱۸ ۱۷,۰۳۰ ۱۶,۹۲۳ ۱۶,۶۶۹ ۱۶,۶۶۹
امین تدبیرگران فردا الماس قابل معامله سهامی ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ ۱,۲۹۸ ۱۴,۷۲۱ ۱۴,۵۲۲ ۱۴,۴۱۶ ۱۴,۵۷۳
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه فیروزه قابل معامله سهامی ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ ۱,۱۳۰ ۱۵,۰۲۶ ۱۴,۸۴۱ ۱۵,۰۷۷ ۱۵,۰۲۸
تجارت شاخصی کاردان کاردان قابل معامله سهامی ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ ۱,۰۸۲ ۱۳,۴۰۷ ۱۳,۲۳۵ ۱۳,۱۰۲ ۱۳,۱۰۲
اعتماد آفرین پارسیان اعتماد قابل معامله درآمد ثابت ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ ۱,۰۶۳ ۱۹,۵۵۶ ۱۹,۵۴۹ ۱۹,۴۶۷ ۱۹,۴۶۳
گنجینه آینده روشن صایند قابل معامله درآمد ثابت ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۹۹۷ ۱۰,۱۶۲ ۱۰,۱۴۸ ۱۰,۱۸۴ ۱۰,۱۸۴
سپهر خبرگان نفت سخند قابل معامله درآمد ثابت ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ ۹۵۸ ۱۰,۱۸۱ ۱۰,۱۶۷ ۱۰,۳۰۰ ۱۰,۳۰۱
صندوق سرمایه گذاری مسکن شمالغرب صغرب صندوق زمین و ساختمان ۱۳۹۴/۰۶/۲۸  ۹۴۴ ۱۱,۱۹۳ ۱۴,۸۲۹ ۱۴,۸۲۹
ثروت آفرین پارسیان ثروتم قابل معامله مختلط ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ ۹۴۴ ۱۶,۶۱۳ ۱۶,۴۶۹ ۱۶,۳۰۰ ۱۶,۳۱۰
پاداش سهامداری توسعه یکم سپاس قابل معامله درآمد ثابت ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ ۹۱۵ ۱۰,۰۷۷ ۱۰,۰۶۰ ۱۰,۰۳۴ ۱۰,۰۳۴
هستی بخش آگاه آگاس قابل معامله سهامی ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ ۸۵۲ ۱۶,۸۷۷ ۱۶,۶۴۹ ۱۶,۹۸۱ ۱۶,۹۸۱
آرمان آتی کوثر آکورد قابل معامله درآمد ثابت ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ ۷۴۵ ۱۵,۳۰۵ ۱۵,۳۰۳ ۱۵,۳۰۴ ۱۵,۳۰۴
صندوق زمین و ساختمان نارون نارون صندوق زمین و ساختمان ۱۳۹۵/۰۵/۱۰  ۶۱۱ ۱۱,۷۵۱ ۱۲,۸۳۵ ۱۲,۸۳۵
آرمان آتیه درخشان مس آتیمس قابل معامله سهامی ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ ۶۰۸ ۱۳,۱۱۲ ۱۲,۹۳۷ ۱۳,۹۶۹ ۱۳,۹۶۹
پارند پایدار سپهر پارند قابل معامله درآمد ثابت ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ ۵۹۹ ۱۰,۰۴۹ ۱۰,۰۴۵ ۱۰,۱۰۶ ۱۰,۱۰۷
با درآمد ثابت کیان کیان قابل معامله درآمد ثابت ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ ۴۶۰ ۱۳,۱۹۷ ۱۳,۱۷۲ ۱۳,۱۸۰ ۱۳,۱۸۱
امین یکم فردا امین یکم قابل معامله درآمد ثابت ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۴۵۴ ۱۰,۰۷۱ ۱۰,۰۴۰ ۱۰,۰۶۰ ۱۰,۰۶۱
صندوق زمین و ساختمان نگین شهر ری نگین صندوق زمین و ساختمان ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ ۳۹۹ ۱۰,۲۸۱ ۱۲,۳۰۰ ۱۲,۳۰۰
صندوق پشتوانه طلا لوتوس طلا قابل معامله کالایی ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۲۵۷ ۱۳,۳۱۹ ۱۳,۲۸۹ ۱۳,۶۵۹ ۱۳,۳۴۵
با درآمد ثابت کمند کمند قابل معامله درآمد ثابت ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۲۱۴ ۱۰,۱۲۲ ۱۰,۱۰۴ ۱۰,۰۷۰ ۱۰,۰۷۰
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان زر قابل معامله کالایی ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۱۳۸ ۱۰,۵۳۷ ۱۰,۵۱۸ ۱۰,۶۲۵ ۱۰,۶۲۰
با درآمد ثابت فیروزه آسیا فیروزا قابل معامله درآمد ثابت ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۸۶ ۱۰,۳۸۰ ۱۰,۳۴۴ ۱۰,۳۳۰ ۱۰,۳۲۸
صندوق سکه طلای کیان گوهر قابل معامله کالایی ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۵۳ ۱۰,۳۷۶ ۱۰,۳۶۴ ۱۰,۵۳۰ ۱۰,۴۴۶

* در مورد صندوق‌های زمین و ساختمان، از آنجا که قیمت­‌های صدور و ابطال آنها در دسترس نبوده، “خالص ارزش هر واحد سرمایه­‌گذاری به ارزش روز”، که از پایگاه رسمی آنها استخراج شده، در ستون قیمت ابطال ثبت شده است.

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد