تغییرات وزن صنایع در پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال ۹۶

news-date

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن, ۱۳۹۶ - آخرین بروز رسانی : ۲۳ بهمن, ۱۳۹۶

صندوق‌ها به طور کلی به سمت صنایعی حرکت کرده‌اند که بیشترین بازدهی را در یک سال گذشته داشته‌اند.

به گزارش رسام مگ، سهم صنایع کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در یک سال گذشته تغییرات قابل توجهی داشته است. صندوق‌ها به طور کلی به سمت صنایعی حرکت کرده‌اند که بیشترین بازدهی را در یک سال گذشته داشته‌اند. در اول فروردین‌ماه سال ۹۶ سهم صنایع صندوق‌ها در نمودار زیر آروده شده است:

سهم صنایع صندوق‌ها

 

در نمودار بعدی سهم صنایع صندوق‌ها در تاریخ ۱۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ آورده شده است:

سهم صنایع صندوق‌ها

 

دو نمودار فوق نشان می‌دهند که سهم صنایع کل صندوق‌ها تغییر کرده‌اند. به منظور بررسی این تغییرات در نمودار بعدی صنایعی که بیشترین افزایش را در سهم صنایع کل صندوق‌ها از ابتدای سال جاری تا ۱۴ بهمن‌ماه همین سال داشته‌اند همراه مبلغ افزایش، آورده شده است:

سهم صنایع صندوق‌ها

 

در نمودار بعدی صنایعی که بیشترین بازدهی را در یک سال منتهی به ۱۴ بهمن داشته‌اند همراه با بازدهی آن‌ها آورده شده‌اند:

سهم صنایع صندوق‌ها

بر اساس نمودار فوق صنایع فلزات اساسی، رادیویی و شیمیایی که سه صنعت برتر سرمایه‌پذیر می‌باشند، جزوه ده صنعت پربازده می‌باشند.

به طور کلی می‌توان گفت صندوق‌ها در انتخاب سهم صنایع در پرتفوی خود مطلوب عمل کرده و سمت صنایعی رفته‌اند که بیشترین بازدهی را  در یک سال گذشته داشته‌اند.

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد