نمونه امید نامه و اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری

news-date

تاریخ انتشار: ۲۰ دی, ۱۳۹۶ - آخرین بروز رسانی : ۲۳ دی, ۱۳۹۶

صندوق‌های سرمایه‌گذاری که عمدتا توسط کارگزاران رسمی بورس تأسیس می‌شود، تحت نظارت سازمان بورس و با مدیریت افراد متخصص، فعالیت کرده و وجوهی را که سرمایه‌گذاران در اختیـار آنها قرار می‌دهند، در سبد متنوعـی از سهام و سایـر اوراق بهادار سرمایـه‌گذاری می کنند ؛ بنابرایـن، بازده مناسب تری را نصیب سرمایه گذاران کرده و ریسک …

صندوق‌های سرمایه‌گذاری که عمدتا توسط کارگزاران رسمی بورس تأسیس می‌شود، تحت نظارت سازمان بورس و با مدیریت افراد متخصص، فعالیت کرده و وجوهی را که سرمایه‌گذاران در اختیـار آنها قرار می‌دهند، در سبد متنوعـی از سهام و سایـر اوراق بهادار سرمایـه‌گذاری می کنند ؛ بنابرایـن، بازده مناسب تری را نصیب سرمایه گذاران کرده و ریسک سرمایه گذاری در بورس را برای غیرحرفه ای ها، کاهش می دهند. انواع متعددی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری براساس نوع اوراق بهاداری که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند و نیز اهدافی که دنبال می‌کنند وجود دارد.
نمونه اساسنامه و امیدنامه برخی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر اساس داراری ضامن نقدشوندگی و بدون ضامن نقد شوندگی به دو گروه تقسیم شده شده‌اند.

برای دانلود نمونه اساسنامه و امیدنامه انواع صندوق‌های سرمایه گذاری بدون ضامن نقدشوندگی بر روی لینک زیر کلیک کنید:

اساسنامه با درآمد ثابت + با پیش بینی یا بدون پیش بینی+بدون هیج ضامنی
اساسنامۀ در سهام بدون ضامن با تقسیم سود یا بدون تقسیم سود
اساسنامۀ شاخصی بدون ضامن
اساسنامۀ نیکوکاری بدون ضامن- فیکس
اساسنامۀ نیکوکاری بدون ضامن- مختلط یا سهامی

امیدنامه با درآمد ثابت+ با پیش بینی+با تقسیم سود+بدون هیچ ضامنی
امیدنامه با درآمد ثابت+ با پیش بینی+بدون تقسیم سود+بدون هیچ ضامنی
امیدنامه با درآمد ثابت+ بدون پیش بینی+با تقسیم سود+بدون هیچ ضامنی
امیدنامه با درآمد ثابت+ بدون پیش بینی+بدون تقسیم سود+بدون هیچ ضامنی

امیدنامة در سهام با تقسیم سود و بدون ضامن
امیدنامة در سهام بدون تقسیم سود و بدون ضامن

امیدنامة شاخصی بدون ضامن

امیدنامة مختلط با تقسیم سود و بدون ضامن
امیدنامة مختلط بدون تقسیم سود و بدون ضامن

+بدون پیش بینی+امیدنامة نیکوکاری-سهام+ بدون ضامن
+بدون پیش بینی+امیدنامة نیکوکاری-مختلط+ بدون ضامن
امیدنامه نیکوکاری+با درآمد ثابت+بدون ضامن+با پیش بینی
امیدنامه نیکوکاری+با درآمد ثابت+بدون ضامن+بدون پیش بینی

 

برای دانلود نمونه اساسنامه و امیدنامه انواع صندوق‌های سرمایه گذاری با ضامن نقدشوندگی بر روی لینک زیر کلیک کنید:

نمونه اساسنامه با درآمد ثابت+پیش بینی+ضامن نقدشوندگی
اساسنامه در سهام( با پرداخت سود – بدون پرداخت سود)با ضامن نقد شوندگی
اساسنامه صندوق سرمایه گذاری شاخصی+ضامن نقدشوندگی
اساسنامه نیکوکاری+فقط ضامن نقدشوندگی

امیدنامه با درآمد ثابت بدون پیش بینی و با ضامن نقدشوندگی+بدون تقسیم سود
امیدنامه با درآمد ثابت بدون پیش بینی و با ضامن نقدشوندگی+با تقسیم سود
امیدنامه با درآمد ثابت با پیش بینی و با ضامن نقدشوندگی+بدون تقسیم سود
امیدنامه با درآمد ثابت با پیش بینی و با ضامن نقدشوندگی+با تقسیم سود

امیدنامه صندوق سرمایه گذاری با تقسیم سود با ضامن نقدشوندگی
امیدنامه صندوق سرمایه گذاری در سهام با ضامن نقدشوندگی

امیدنامه صندوق سرمایه گذاری شاخصی با ضامن نقدشوندگی

امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مختلط با ضامن نقدشوندگی
امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مختلط با تقسیم سود با ضامن نقدشوندگی

امیدنامه نیکوکاری +با درآمد ثابت +فقط ضامن نقدشوندگی+بدون پیش بینی
امیدنامه نیکوکاری +با درآمد ثابت+فقط ضامن نقدشوندگی+با پیش بینی
امیدنامه نیکوکاری +سهامی+فقط ضامن نقدشوندگی
امیدنامه نیکوکاری +مختلط+فقط ضامن نقدشوندگی

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد
اخبار مرتبط