صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان

news-date

تاریخ انتشار: ۲۰ دی, ۱۳۹۶ - آخرین بروز رسانی : ۲۰ دی, ۱۳۹۶

 صندوق هاي سرمايه گذاري زمین و ساختمان، صندوق هايي هستند كه از جمع آوري سرمايه هاي كوچك اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور سرمايه گذاري در پروژه هاي بزرگ ساختماني ايجاد مي شوند.

با توجه به ماهيت صندوق هاي سرمايه گذاري، از اين ابزار مي توان به عنوان يكي از راه هاي مناسب و سازمان يافته براي ساخت وساز پروژه هاي ساختماني و سرمايه گذاري در صنعت ساختمان بهره برد. وجود يك ساختار قانونمند و تحت نظارت داخلي و خارجي باعث مي شود سرمايه گذاران با اطمينان بيشتري سرماية خود را در اختيار قرار دهند تا مديران و متخصصان بتوانند با توان مديريت تخصصي خود و با وجود سرماية جمع آوري شده، مجموعة سرمايه گذاران را از منافع تجاري يا مصرفي سرمايه گذاري، در صنعت ساختمان و پروژه هاي ساختماني بهره مند سازند.  صندوق هاي سرمايه گذاري زمین و ساختمان، صندوق هايي هستند كه از جمع آوري سرمايه هاي كوچك اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور سرمايه گذاري در پروژه هاي بزرگ ساختماني ايجاد مي شوند. اين صندوق ها امكان استفادة سرمايه گذاران خرد از فرصت هاي سرمايه گذاري در پروژه هاي بزرگ و درآمدزا را فراهم مي آورند. در صندوق هاي سرمايه گذاري املاك و مستغلات، منابع مالي جمع آوري شده در صندوق با مديريت واحد و تخصصي دردارايي هاي واقعي، به خصوص زمین و ساختمان، و با سياست سرمايه گذاري بلندمدت و درآمدزا صرف مي شود. استراتژي هاي مشخص اين نوع صندوق ها، شرايط مناسبي را براي سرمايه گذاران با هدف كسب درآمد مستمر فراهم مي سازد. يكي از تفاوت هاي مهم اين صندوق ها با ساير شركت هاي فعال در زمينة ساخت و ساز اين است كه صندوق هاي سرمايه گذاري زمین و ساختمان، پس از اتمام پروژه هايي كه در تملك خود دارند، آنها را به عنوان بخشي از سبد دارايي هاي خود حفظ مي كنند و از طريق اجارة آنها درآمد مستمري به دست مي آورند اما ساير شركت هاي ساختماني، پس از تكميل پروژه ها به فروش آنها اقدام مي كنند. البته صندوق هاي زمين و ساختمان ايجاد شده در ايران همانند شركت هاي ساختماني فعال در زمينة ساخت و ساز عمل مي كنند، نه مانند صندوق هاي سرمايه گذاري زمین و ساختمان. سرمايه گذاران با توجه به اينكه اين صندوق ها معمولا سبدي از داراييها را تشكيل مي دهند و با متنوع ساختن داراييهاي خود در زمينه هاي مختلف مانند پروژه هاي مسكوني، اداري، تجاري و همچنين ساير دارايي هاي واقعي، ريسك سرمايه گذاران را كاهش مي دهند، مي توانند با اطمينان بيشتري سرماية خود را به اين صندوق ها تخصيص دهند. در واقع، در اين صندوق ها هدف اصلي، استفاده از فرصت هاي سرمايه گذاري در صنعت ساخت و ساز با ريسك و هزينة كمتري است. سرمايه گذاران صندوق ها به جاي سرمايه گذاري مستقيم در زمین و ساختمان، كه هزينه ها و محدوديت هاي زيادي دارد، ميتوانند از امتيازات سرمايه گذاري غيرمسقيم به شكل مناسبتري بهره ببرند.

ويژگيهاي صندوق هاي سرمايه گذاري زمین و ساختمان:

  1. تأثيرپذيري مستقيم اين سرمايه گذاري از محل تمركز پروژه يا پروژه هاي ساختماني است.
  2. تقسيم سود حاصل از فعاليت آنها بالاست.
  3. از آنجا كه منبع سرمايه گذاري صندوق هاي زمین و ساختمان مشخص و جزء دارايي هاي باثبات و نسبتا ً كم ريسك به حساب مي آيد، مي توان از واحدهاي سرمايه گذاري آن براي كاهش ريسك سرمايه گذاري در سبد داراييهاي سرمايه گذار استفاده كرد.
  4. با توجه به مديريت تخصصي و نظارت بر صندوق هاي سرمايه گذاري زمین و ساختمان عمومي، كه مجوز خود را از مرجع قانوني كشور محل فعاليت دريافت مي كنند، ميتوان پيش بيني كرد كه كارايي و بهره وري دارايي هايي كه در سبد دارايي تحت مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري هستند، بيش از آن است كه افراد، دارايي هاي مذكور را بدون تنوع بخشي و حتي در برخي موارد بدون مديريت تخصصي، به كار گيرند.
  5. در چارچوب صندوق هاي سرمايه گذاري زمین و ساختمان، مي توان با گردآوري پس اندازهاي اندك و تعداد زيادي سرمايه گذار، از فرصت هاي مناسب سرمايه گذاري بهره برد. اين امر در نتيجة كاهش هزينه هاي سربار و بالا رفتن امتيازهاي رقابتي سرمايه اي در زمان هاي سرمايه گذاري به وجود مي آيد و باعث مي شود كه سرمايه گذاران با هم افزايي حاصل از سرمايه هاي اندك سرمايه گذاران و با در اختيار گرفتن مديريت تخصصي اين سرمايه، از منافع حاصل بهره مند شوند.
  6. درصورتي كه يك سرمايه گذار به طور مستقيم در زمین و ساختمان سرمايه گذاري كند، بزرگترين ريسكي كه متحمل مي شود، ريسك عدم نقدشوندگي است كه در سرمايه هاي بزرگ هزينة بالايي را به سرمايه گذار تحميل مي كند. سرمايه گذاران با ورود غيرمستقيم به صنعت ساخت و ساز از طريق خريد واحدهاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري زمین و ساختمان، مي توانند ريسك عدم نقدشوندگي سرماية خود را تا حد زيادي كاهش دهند.

منبع: سامان بورس و اوراق بهادار (seo.ir)

 

 

 

 

 

 

 

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد