گزارش عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری(آبان ۱۳۹۶)

news-date

تاریخ انتشار: ۱۳ دی, ۱۳۹۶ - آخرین بروز رسانی : ۲۷ دی, ۱۳۹۶

گزارش عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری(آبان ۱۳۹۶)

۱-مقایسه عملکرد صندوقها در سال ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به شرح زیر است:

 

نوع صندوق سرمایه‌گذاری تعداد ارزش(میلیارد ریال) تعداد سرمایه­گذار خرید(میلیارد ریال) فروش(میلیارد ریال) ارزش سهام(میلیارد ریال)
پایان

سال۹۳

پایان

سال ۹۴

پایان

سال ۹۵

پایان

سال۹۳

پایان سال۹۴ پایان سال۹۵ حقیقی حقوقی سال ۹۳ سال ۹۴ سال ۹۵ سال ۹۳ سال ۹۴ سال ۹۵ پایان سال ۹۳ پایان سال ۹۴ پایان سال ۹۵
پایان سال ۹۳ پایان سال ۹۴ پایان سال ۹۵ پایان سال۹۳ پایان سال ۹۴ پایان سال ۹۵
اوراق بهادار با درآمد ثابت ۳۴ ۴۸ ۵۹ ۵۷٫۵۸۶ ۶۰۴٫۹۷۹ ۱٫۲۸۲٫۴۶۷ ۱۴۶٫۸۸۲ ۷۹۲٫۶۶۷ ۱٫۸۴۰٫۵۶۶ ۷۵۷ ۱٫۷۶۳ ۳٫۵۳۶ ۱٫۶۳۳ ۱۰٫۱۶۴ ۳۲٫۸۷۵ ۲٫۳۵۷ ۲٫۲۷۸ ۱۴٫۶۲۳ ۱٫۰۸۱ ۹٫۸۶۸ ۲۸٫۴۹۴
مختلط ۱۴ ۱۵ ۱۷ ۵۴۲ ۱٫۲۴۵ ۹٫۱۹۳ ۲٫۲۴۳ ۷٫۷۱۱ ۱۳٫۴۲۹ ۱۰۳ ۱۴۱ ۱۵۲ ۸۶۱ ۱٫۴۸۶ ۲٫۱۰۱ ۸۹۶ ۱٫۲۷۰ ۱٫۳۳۴ ۲۰۵ ۸۱۷ ۱٫۴۲۰
سهام ۸۸ ۹۴ ۹۸ ۱۲٫۰۰۳ ۲۰٫۱۶۳ ۱۷٫۳۹۹ ۱۸٫۶۷۲ ۱۴٫۴۶۶ ۱۱٫۰۹۱ ۴۵۷ ۴۹۶ ۵۳۶ ۲۹٫۱۵۹ ۱۷٫۳۳۹ ۱۶٫۲۳۰ ۲۴٫۳۷۸ ۱۳٫۰۵۴ ۱۶٫۱۴۶ ۱۰٫۳۹۵ ۱۸٫۰۶۸ ۱۴٫۹۰۵
کل ۱۳۶ ۱۵۷ ۱۷۴ ۷۰٫۱۳۱ ۶۲۶٫۳۸۶ ۱٫۳۰۹٫۰۶۱ ۱۶۷٫۷۹۷ ۸۱۴٫۸۲۴ ۱٫۸۶۵٫۰۸۶ ۱٫۳۱۷ ۲٫۴۰۰ ۴٫۲۲۴ ۳۱٫۶۵۳ ۲۸٫۹۸۹ ۵۱٫۲۰۶ ۲۷٫۶۴۰ ۱۶٫۶۰۲ ۳۲٫۱۰۳ ۱۱٫۶۸۱ ۲۸٫۷۵۴ ۴۴٫۸۲۰

 

۲-  مقایسه عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری در آبان ماه۱۳۹۶ با مهر ماه ۱۳۹۶ به شرح زیر است*:

جدول ۲- مقایسه عملکرد آبان ماه سال۱۳۹۶ در مقایسه با مهر ماه ۱۳۹۶

نوع صندوق سرمایه‌گذاری تعداد ارزش (میلیارد ریال) تعداد سرمایه‌گذار  آبان ماه ۱۳۹۶ تعداد سرمایه‌گذار  مهر ماه  ۱۳۹۶
پایان آبان ماه۱۳۹۶ پایان مهر ماه ۱۳۹۶ پایان آبان ماه۱۳۹۶ پایان مهر ماه ۱۳۹۶ حقیقی حقوقی جمع حقیقی حقوقی جمع
اوراق بهادار با درآمد ثابت ۶۵ ۶۵ ۱٫۵۴۶٫۴۷۴ ۱,۴۷۷,۵۷۸ ۲٫۳۰۸٫۵۰۵ ۴٫۵۱۴ ۲٫۳۱۳٫۰۱۹ ۲,۲۶۲,۴۸۴ ۴,۳۰۷ ۲,۲۶۶,۷۹۱
مختلط ۲۰ ۲۰ ۶٫۵۰۸ ۷,۲۷۴ ۱۴٫۹۴۵ ۱۷۷ ۱۵٫۱۲۲ ۱۱,۹۱۲ ۱۷۶ ۱۲,۰۸۸
سهام ۸۹ ۹۰ ۸٫۰۲۴ ۷,۸۹۷ ۱۰٫۱۳۸ ۴۴۵ ۱۰٫۵۸۳ ۱۰,۱۵۱ ۴۶۳ ۱۰,۶۱۴
اختصاصی بازارگردانی ۲۷ ۲۵ ۲۰٫۸۳۸ ۲۰,۱۱۲ ۰ ۷۶ ۷۶ ۰ ۶۹ ۶۹
کل ۲۰۱ ۲۰۰ ۱٫۵۸۱٫۸۴۴ ۱٫۵۱۲٫۸۶۲ ۲٫۳۳۳٫۵۸۸ ۵٫۲۱۲ ۲٫۳۳۸٫۸۰۰ ۲,۲۸۴,۵۴۷ ۵,۰۱۵ ۲,۲۸۹,۵۶۲

 

۳- مقایسه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق­ها نزد سرمایه‌گذاران در پایان آبان ماه۱۳۹۶ با مهر ماه ۱۳۹۶ به شرح جدول زیر است:

جدول ۳- مقایسه تعداد واحدهای سرمایه­گذاری در پایان آیان  ‌ماه۱۳۹۶ با مهر ماه ۱۳۹۶

تعداد واحدهای سرمایه­گذاری در مهر ماه ۱۳۹۶ تعداد واحدهای سرمایه­گذاری در آبان ماه۱۳۹۶ نوع صندوق سرمایه‌گذاری
۱٫۴۴۳٫۱۷۶٫۶۴۳ ۱٫۵۰۹٫۰۵۳٫۵۲۸ اوراق بهادار با درآمد ثابت صندوقهای مبتنی بر صدور و ابطال
۲٫۲۴۲٫۴۷۱ ۲٫۰۲۵٫۷۳۹ صندوق مختلط
۲٫۷۷۶٫۸۲۳ ۲٫۷۳۰٫۰۸۵ سهام
۲۰,۸۲۷,۸۷۶ ۲۰٫۸۳۹٫۶۶۱ اختصاصی بازارگردانی
۱٫۴۶۹٫۰۲۳٫۸۱۳ ۱٫۵۳۴٫۶۴۹٫۰۱۳ جمع
۱٫۱۵۳٫۷۸۱٫۸۴۰ ۱٫۲۷۳٫۸۸۱٫۸۴۰ اوراق بهادار با درآمد ثابت صندوقهای قابل معامله
۲۵٫۹۵۰٫۱۶۹ ۲۵٫۹۵۰٫۱۶۹ صندوق مختلط
۶۸٫۶۶۵٫۴۳۵ ۷۰٫۱۶۵٫۴۳۵ سهام
۱٫۲۴۸٫۳۹۷٫۴۴۴ ۱٫۳۶۹٫۹۹۷٫۴۴۴ جمع

*لازم به­ذکر است؛ صندوق­های سرمایه­گذاری صرفاً براساس ترکیب دارایی­های آن­ها که در امیدنامه مربوطه تعیین می­شود، طبقه بندی  شده­اند.

** صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک دیدگاهان منحل شده است.

صندوقهای سرمایه­گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن و اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم در آبان­ماه ۱۳۹۶ مجوز تاسیس و فعالیت خود را دریافت نموده­اند. صندوق سرمایه­گذاری مشترک امین کارآفرین وارد مرحله انحلال و تسویه شده است.

 

۴- مقایسه بازدهی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بازارهای مشابه به شرح زیر است:

جدول ۴- مقایسه میانگین ساده بازدهی صندوق­های سرمایه­گذاری در سال و ماه گذشته

بازدهی بازار (%) بازدهی صندوق­های سرمایه‌گذاری (%) نوع صندوق سرمایه‌گذاری
سال  گذشته ماه  گذشته سال  گذشته ماه  گذشته
۱۱٫۹۲ ۲٫۶۵ ۱۸٫۵۵ ۱٫۶۳ در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۳٫۱۱ ۲٫۳۳ مختلط
۷٫۰۵ ۲٫۶۱ در سهام
(۵٫۴۱) ۱٫۱۳ اختصاصی بازارگردانی

 

۵- بازدهی شاخص کل بورس تهران در سال گذشته (منتهی به آبان ماه۱۳۹۶)، برابر ۱۱٫۹۲ درصد بوده است. مقایسه بازدهی صندوق­های سرمایه­گذاری در سهام  با بازدهی بازار در سال گذشته به شرح زیر است:

جدول ۵- مقایسه بازدهی صندوق­های سرمایه­گذاری در سهام با بازدهی بازار در سال گذشته

ردیف بازدهی دریک سال گذشته تعداد صندوق* درصد ارزش

 (میلیون ریال)

درصد
۱ بازدهی بیشتر از ۲۰ درصد ۸ ۹٫۳ ۶۳۱٫۷۵۶ ۷٫۹۷
۲ بازدهی بیشتر از ۱۲ و کمتر از ۲۰ ۲۲ ۲۵٫۵ ۳٫۴۸۱٫۱۰۲ ۴۳٫۹۷
۳ بازدهی کمتر از ۱۲ ۵۶ ۶۵٫۲ ۳٫۸۰۴٫۲۶۹ ۴۸٫۰۶
  جمع ۸۶ ۱۰۰ ۷٫۹۱۷٫۱۲۷ ۱۰۰

* منظور تعداد صندوق­های در سهام است که تا پایان آبان ماه حداقل یک سال از فعالیت آن­ها گذشته است که این تعداد ­از مجموع ۸۹ صندوق سرمایه­گذاری در سهام  ۸۶ صندوق سرمایه­گذاری می­باشد.

 

۶- ترکیب داراییهای صندوق­ها در پایان آبان ماه سال ۱۳۹۶به شرح زیر است:

جدول ۶: ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در آبان ماه۱۳۹۶

نوع صندوق ارزش صندوق (میلیارد ریال) ارزش سهام (میلیارد ریال) ترکیب دارایی­های صندوق­ها(%)
سهام و حق تقدم سهام اوراق بهادار با درآمد ثابت گواهی سپرده و سپرده بانکی نقد سایر
اوراق بهادار با درآمد ثابت ۱٫۵۴۶٫۴۷۴ ۶۰٫۲۶۰ ۴٫۲۱ ۱۷٫۸۸ ۷۶٫۸۷ ۰٫۰۱ ۱٫۰۳
مختلط ۶٫۵۰۸ ۱٫۸۹۵ ۲۶٫۴۲ ۶٫۷ ۶۵٫۱۱ ۰٫۰۲ ۱٫۷۴
سهام ۸٫۰۲۴ ۶٫۰۹۳ ۷۷٫۲۷ ۹٫۸۴ ۷٫۰۱ ۰٫۷۶ ۵٫۱۲
اختصاصی بازارگردانی ۲۰٫۸۳۸ ۱۰٫۰۳۸ ۷۸٫۴۵ ۲٫۱۹ ۱۱٫۲۸ ۵٫۵۴ ۲٫۵۴
کل ۱٫۵۸۱٫۸۴۴ ۷۸٫۲۸۶ ۵٫۶۵ ۱۷٫۵۹ ۷۵٫۶۰ ۰٫۰۸ ۱٫۰۸

 

۷- حجم معاملات سهام و حق­تقدم سهام و همچنین ارزش صدور و ابطال صندوق‌ها در آبان ماه۱۳۹۶ به شرح جدول زیر است:

جدول ۷:  حجم معاملات سهام و صدور و ابطال صندوق‌های سرمایه­گذاری در آبان ماه سال ۱۳۹۶

نوع صندوق ارزش معاملات سهام صندوق­های سرمایه­گذاری در بازار بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران(میلیارد ریال) ارزش صدور و ابطال(میلیارد ریال)
خرید فروش مابه التفاوت افزایش(کاهش) صدور ابطال مابه التفاوت افزایش(کاهش)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ۷٫۱۹۰ ۱٫۵۵۵ ۵٫۶۳۵ ۱۶۳٫۹۴۱ ۹۵٫۳۵۷ ۶۸٫۵۸۴
مختلط ۱۶۳ ۱۶۸ (۵) ۲٫۰۱۱ ۲٫۸۹۶ (۸۸۵)
سهام ۷۳۰ ۸۷۹ (۴۹) ۲۵۰ ۲۴۵ ۵
اختصاصی بازارگردانی ۱٫۱۰۰ ۱٫۴۲۱ (۳۲۱) ۵۳۹ ۲۲۳ ۳۱۶
کل ۹٫۱۸۳ ۴٫۰۲۳ ۵٫۲۶۰ ۱۶۶٫۷۴۱ ۹۸٫۷۲۱ ۶۸٫۰۲۱

 

۸- مقایسه ارزش معاملات سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ارزش معاملات سهام در بورس تهران و بازار اول فرابورس ایران به شرح زیر است:

جدول شماره ۸:  مقایسه ارزش معاملات سهام و حق­تقدم سهام صندوق­ها با ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران در آبان ماه۱۳۹۶

شرح جمع

(میلیارد ریال)

درصد
متوسط معاملات سهام و حق­تقدم سهام صندوق­های سرمایه­گذاری* ۶٫۶۰۳
معاملات نرمال (خرد و بلوک) بورس تهران ۳۳٫۹۱۶
کل معاملات بورس تهران ۳۳٫۹۱۶
معاملات بازار اول فرابورس ایران ۱٫۴۴۳
ارزش سهام در صندوق­های سرمایه­گذاری در پایان آیان ماه ۷۸٫۲۸۶
ارزش کل بازار بورس تهران در پایان آیان ماه ۳٫۵۴۲٫۷۲۸
ارزش کل بازار اول فرابورس ایران در پایان آیان ماه ۹۷٫۱۸۳
متوسط معاملات صندوق­های سرمایه­گذاری به مجموع معاملات نرمال بورس تهران و بازار اول فرابورس ایران (%) %۱۸٫۶
ارزش سهام صندوق­ها به ارزش کل بازار بورس تهران و بازار اول فرابورس ایران %۲٫۱۵

* مبلغ خرید و فروش سهام و حق تقدم سهام توسط صندوق­های سرمایه­گذاری در آبان ماه۱۳۹۶، به ترتیب برابر  ۹٫۱۸۳ و ۴٫۰۲۳ میلیارد ریال بوده است.

نسبت متوسط معاملات صندوق­های سرمایه­گذاری به معاملات نرمال بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران ۶۵/۸ برابر ارزش سهام صندوق­ها به ارزش کل بازار بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران می­باشد.

 

برای دریافت فایل پیوست گزارش بر روی لینک زیر کلیک کنید:

گزارش پیوست آبان ۹۶

 

 

 

 

 

 

 

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد