مقايسه ارزيابي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك مبتني بر نسبت هاي شارپ، پتانسيل مطلوب و بازده واقعي

news-date

تاریخ انتشار: ۴ دی, ۱۳۹۶ - آخرین بروز رسانی : ۱۷ دی, ۱۳۹۶

مقايسه ارزيابي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك مبتني بر نسبت هاي شارپ، پتانسيل مطلوب و بازده واقعي

نویسنده: پورزماني زهرا*,جهان شاد آزيتا,قنادي ناديا

نشریه: مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار (مديريت پرتفوي)

شماره: پاييز ۱۳۹۱ , دوره  ۳ , شماره  ۱۲ ; صفحه ۱۳۱ تا صفحه ۱۴۵٫

كليد واژه: صندوق سرمايه گذاري مشترک، ارزيابي عملکرد، نسبت شارپ، نسبت پتانسيل مطلوب

مقاله را از اینجا دانلود کنید

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد