عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت تامین سرمایه امین.

news-date

تاریخ انتشار: 25 دسامبر, 2017

تامین سرمایه امین ۵ صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش ۲۰،۴۳۰ میلیارد ریال را تحت مدیریت خود دارد.

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد
اخبار مرتبط