طراحي صندوق سرمايه گذاري مشترك بيمه اي به منظور افزايش ظرفيت بيمه اتكايي

news-date

تاریخ انتشار: ۴ دی, ۱۳۹۶ - آخرین بروز رسانی : ۱۷ دی, ۱۳۹۶

طراحي صندوق سرمايه گذاري مشترك بيمه اي به منظور افزايش ظرفيت بيمه اتكايي

نویسنده: سليماني سعيد*,صادقي شاهداني مهدي,فطانت محمد

نشریه: دانش سرمايه گذاري

شماره: بهار ۱۳۹۳ , دوره  ۳ , شماره  ۹ ; صفحه ۶۵ تا صفحه ۸۱٫

كليد واژه: بيمه اتکايي، صندوق سرمايه گذاري، ضريب نفوذ بيمه، افزايش ظرفيت بيمه اتکايي، تکنيک دلفي، اقتصاد مقاومتي

مقاله را از اینجا دانلود کنید

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد