صندوق‌های بادرآمد ثابت با بیشترین افزایش در خالص ارزش دارایی در آذرماه

news-date

تاریخ انتشار: ۴ دی, ۱۳۹۶

در آذر ماه خالص ارزش دارایی تمامی صندوق‌های با درآمد ثابت ۳۲،۴۳۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد
اخبار مرتبط