بررسي عملكرد و رتبه بندي شركت ها و صندوق هاي سرمايه گذاري برمبناي مدل ارزيابي مرتون هنريكسن

news-date

تاریخ انتشار: ۴ دی, ۱۳۹۶ - آخرین بروز رسانی : ۱۷ دی, ۱۳۹۶

بررسي عملكرد و رتبه بندي شركت ها و صندوق هاي سرمايه گذاري برمبناي مدل ارزيابي مرتون هنريكسن

نویسنده: تاري وردي يداله*,فرجي ارمکي محمد,داغاني رضا,حيدرپور فرزانه

نشریه: پژوهش هاي تجربي حسابداري

شماره: بهار ۱۳۹۲ , دوره  ۲ , شماره  ۷ ; صفحه ۸۳ تا صفحه ۹۹٫

كليد واژه: ارزيابي عملکرد، زمان سنجي، تخصيص، انتخاب

مقاله را از اینجا دانلود کنید

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد