بررسي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري بر اساس معيارهاي هاي مبتني بر تئوري فرامدرن پرتفوي و ارتباط بين رتبه بندي آنها با معيارهاي مدرن پرتفوي

news-date

تاریخ انتشار: ۴ دی, ۱۳۹۶ - آخرین بروز رسانی : ۱۷ دی, ۱۳۹۶

بررسي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري بر اساس معيارهاي هاي مبتني بر تئوري فرامدرن پرتفوي و ارتباط بين رتبه بندي آنها با معيارهاي مدرن پرتفوي

نویسنده: روشنگرزاده امين*,رمضان احمدي محمد

نشریه: پژوهش هاي حسابداري مالي

شماره: بهار ۱۳۹۰ , دوره  ۳ , شماره  ۱ (۷) ; صفحه ۱۴۳ تا صفحه ۱۶۰٫

كليد واژه: صندوق هاي سرمايه گذاري، معيارهاي تئوري مدرن و فرامدرن پرتفوي، پتانسيل مطلوب، شاخص سورتينو، بتاي

مقاله را از اینجا دانلود کنید

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد