بررسي تاثير برخي عوامل مديريتي و محيطي بر بازده صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در ايران

news-date

تاریخ انتشار: ۴ دی, ۱۳۹۶ - آخرین بروز رسانی : ۱۷ دی, ۱۳۹۶

بررسي تاثير برخي عوامل مديريتي و محيطي بر بازده صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در ايران

نویسنده: پورزماني زهرا*,روحي علي,صفري اميرمحمد

نشریه: پژوهش هاي مديريت

شماره: پاييز ۱۳۸۹ , دوره  ۲۱ , شماره  ۸۶ ; صفحه ۸۵ تا صفحه ۱۰۱٫

كليد واژه: صندوق سرمايه گذاري مشترک، صندوق سرمايه گذاري با سرمايه باز، خالص ارزش دارايي هاي کل، خالص ارزش دارايي هاي هر واحد، بازده صندوق

مقاله را از اینجا دانلود کنید

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد