ارزيابي عملكرد و انتخاب پرتفوي از صندوق هاي سرمايه گذاري سهام

news-date

تاریخ انتشار: ۴ دی, ۱۳۹۶ - آخرین بروز رسانی : ۱۷ دی, ۱۳۹۶

ارزيابي عملكرد و انتخاب پرتفوي از صندوق هاي سرمايه گذاري سهام

نویسنده: جباري رامين*,صالحي صدقياني جمشيد,اميري مقصود

نشریه: تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي)

شماره: بهار ۱۳۹۱ , دوره  ۹ , شماره  ۱ (پياپي ۳۲) ; صفحه ۱ تا صفحه ۱۹٫

كليد واژه: صندوق سرمايه گذاري مشترک، ارزيابي عملکرد، تئوري سيستم هاي خاکستري، برنامه ريزي خطي خاکستري

مقاله را از اینجا دانلود کنید

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد