ارزيابي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري در ايران

news-date

تاریخ انتشار: ۴ دی, ۱۳۹۶ - آخرین بروز رسانی : ۱۷ دی, ۱۳۹۶

ارزيابي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري در ايران

نویسنده: سليماني اميري غلامرضا*,عابد آمنه

نشریه: پژوهش هاي تجربي حسابداري

شماره: تابستان ۱۳۹۲ , دوره  ۲ , شماره  ۸ ; صفحه ۲۱ تا صفحه ۴۱٫

كليد واژه: صندوق هاي سرمايه گذاري، تئوري مدرن و فرامدرن پرتفوي، بتاي نامطلوب، عملکرد صندوق

مقاله را از اینجا دانلود کنید

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد