ارزيابي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري سهام در ايران

news-date

تاریخ انتشار: ۴ دی, ۱۳۹۶ - آخرین بروز رسانی : ۱۷ دی, ۱۳۹۶

ارزيابي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري سهام در ايران

نویسنده: سعيدي علي*,مقدسيان ايمان

نشریه: بورس اوراق بهادار

شماره: بهار ۱۳۸۹ , دوره  ۳ , شماره  ۹ ; صفحه ۵ تا صفحه ۲۴٫

كليد واژه: صندوق سرمايه گذاري، ارزيابي عملکرد صندوق هاي سرمايه گذاري، بازده تعديل شده بر اساس ريسک

مقاله را از اینجا دانلود کنید

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد