ارائه میزان صحیح متنوع سازي سبد براي صندوق هاي سرمایه گذاري مشترك با توجه به تاثیر ویژگی بخشی بودن بر بازده و ریسک صندوق هاي سرمایه گذاري مشترك

news-date

تاریخ انتشار: ۴ دی, ۱۳۹۶ - آخرین بروز رسانی : ۱۷ دی, ۱۳۹۶

ارائه میزان صحیح متنوع سازي سبد براي صندوق هاي سرمایه گذاري مشترك با توجه به
تاثیر ویژگی بخشی بودن بر بازده و ریسک صندوق هاي سرمایه گذاري مشترك

نویسنده: شمس قارنه ناصر,شهلائي شهاب الدين

نشریه: مديريت دارايي و تامين مالي

شماره: زمستان ۱۳۹۲ , دوره  ۱ , شماره  ۳ (پياپي ۳) ; صفحه ۶۷ تا صفحه ۷۹٫

كليد واژه: صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک، بخشي بودن، بازده، ريسک

مقاله را از اینجا دانلود کنید

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد