عوامل تعيين كننده انتخاب صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك: رويكرد پژوهش آميخته

news-date

تاریخ انتشار: 12 دسامبر, 2017 - آخرین بروز رسانی : 7 ژانویه, 2018

عوامل تعيين كننده انتخاب صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك: رويكرد پژوهش آميخته

نویسنده: عزيزي شهريار ,شريف فر امير

نشریه: مديريت دارايي و تامين مالي

شماره: پاييز ۱۳۹۲ , دوره  ۱ , شماره  ۲ (پياپي ۲) ; صفحه ۳۵ تا صفحه ۴۹٫

كليد واژه: صندوق سرمايه گذاري مشترک، مالي رفتاري، رفتار سرمايه گذاران، پژوهش آميخته

مقاله را از اینجا دانلود کنید

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد