اولويت بندي عوامل موثر بر عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري با استفاده از مدل تلفيقي QFD و AHP در محيط فازي

news-date

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر, ۱۳۹۶ - آخرین بروز رسانی : ۱۷ دی, ۱۳۹۶

اولويت بندي عوامل موثر بر عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري با استفاده از مدل تلفيقي QFD و AHP در محيط فازي

نویسنده: قاضي فرد اميرمهدي,جمشيدي حميد,پورمصطفي خشكرودي مهدي

نشریه: كاوش هاي مديريت بازرگاني

شماره: پاييز و زمستان ۱۳۹۱ , دوره  ۴ , شماره  ۸ ; صفحه ۱ تا صفحه ۲۹٫

كليد واژه:  AHPفازي، QFD، عوامل موثر بر عملکرد صندوق، صندوق سرمايه گذاري

مقاله را از اینجا دانلود کنید

ثبت نظر شما
comments

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات کاربران

آخرین رویداد