آرشیو

دی ۱۷, ۱۳۹۸

در بلندمدت باید به این سمت حرکت شود که صندوق‌های بادرآمد ثابت فقط اوراق با درآمد ثابت را بخرند.